25. Projekt pt. „Rewitalizacja. Per causam ad animi”

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Pl. Gen. Józefa Bema 8, 07-410 Ostrołęka. Muzeum jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Partnerzy projektu: Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki

Opis projektu: 

Celem projektu „Rewitalizacja. Per causam ad animi” było przywrócenie zabytkowej kamienicy zlokalizowanej przy Pl. gen. J. Bema 9 dawnej świetności i nadanie budynkowi nowoczesnej funkcjonalności. Projekt przyczynił się z jednej strony do zachowania zabytkowych i historycznych walorów, a z drugiej – do przywrócenia rangi nowoczesnego, wyposażonego na wysokim poziomie technicznym, obiektu użyteczności publicznej.

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy, a w szczególności XVI-wiecznych piwnic, umożliwiła włączenie do ogólnie dostępnej przestrzeni publicznej najstarszych zachowanych murów w mieście. Poddany zabiegom konserwatorskim budynek odzyskał swój zabytkowy charakter kamienicy z przełomu XIX/XX wieku, a tym samym przyczynił się do podniesienia estetyki w obrębie dawnego rynku staromiejskiego. Zwiększona powierzchnia przeznaczona na działalność edukacyjną umożliwiła poszerzenie dotychczasowej oferty Muzeum o nowe formy popularyzacji zbiorów muzealnych, historii miasta i regionu. Rezultatem projektu są także: sale ekspozycyjne, magazyny zbiorów, biblioteka z czytelnią (z katalogiem online), nowoczesne sale edukacyjne oraz pracownia etnodizajnu. Dzięki multimediom oryginalne obiekty muzealne pokazane są w szerszym kontekście. Obiekt został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poszerzenie dostępności poprzez tyflografiki i audiodeskrypcję pozwala na korzystanie z oferty wystawienniczej osobom niewidzącym i niesłyszącym. Winda i specjalistyczna platforma umożliwiają swobodne poruszanie się po muzeum osobom na wózkach inwalidzkich. W obiekcie zamontowano system wentylacji i klimatyzacji. Powierzchnia wystawiennicza niezbędna do realizacji ekspozycji powiększyła się o 47,04%, powierzchnia przeznaczona na pracę edukacyjną wzrosła o 61,17%, a przestrzenie magazynowe o 44,5%. Powiększeniu uległa także przestrzeń: biurowa, magazynowo-gospodarcza, socjalno-sanitarna oraz obsługi i komunikacji (odpowiednio o 42,78%, 39,88%, 150,02%, 154,34%).

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/53-dziedzictwo-kulturowe-typ-projektow-wzrost-regionalnego-potencjalu-turystycznego-poprzez-ochrone-obiektow-zabytkowych/

Linki do publikacji (prasa/portale branżowe itp.) na temat. projektu: 

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/760186/?lang=en

https://muzeum.ostroleka.pl/?p=429

https://muzeum.ostroleka.pl/?p=499

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/1104/object/1120/rozbudowa-muzeum-kultury-kurpiowskiej-w-ostrolece

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1538201434/otwarcie-zrewitalizowanej-czesci-muzeum-kultury-kurpiowskiej-program

https://radioniepokalanow.pl/dwie-inwestycje-samorzadu-wojewodztwa-nominowane-do-top-inwestycji-komunalnych-2019/

https://www.eostroleka.pl/muzeum-kultury-kurpiowskiej-znacznie-sie-powiekszy-zdjecia,art57902.html

https://radioplus.com.pl/kultura/40762-mazowieckie-zdarzenie-muzealne-wierzba-laureaci

https://polskiemedia.org/laureaci-xiii-edycji-konkursu-mazowieckie-zdarzenie-muzealne-wierzba/

https://liderzmian.eu/kategoria/projekty/uslugi/

https://liderzmian.eu/projekty/rewitalizacja-per-causam-ad-animi/

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/muzeum-kultury-kurpiowskiej-zakonczylo-remont-zabytkowej-kamienicy-w-ostrolece

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1114683172039147&type=33

https://www.facebook.com/MuzeumKulturyKurpiowskiej/posts/projekt-rewitalizacja-per-causam-ad-animi-zrealizowany-przez-muzeum-kultury-kurp/1219361811571282/