26. Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów

Partnerzy projektu: Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, Młodzieżowy Dom Kultury w Żyrardowie

Opis projektu: 

Głównym celem projektu było zwiększenie potencjału turystycznego Żyrardowa i Mazowsza, poprzez rewaloryzację unikatowego, zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie. Rewaloryzacja obiektu, w połączeniu z zapewnieniem dostępu do jego wnętrz osobom niepełnosprawnym, udostępnieniem nowych powierzchni na potrzeby kultury oraz stworzeniem w obiekcie nowej, atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjnej wpłynęło na zwiększenie dostępności do zabytkowego obiektu oraz pozwoliło na rozwój zasobów kulturowych regionu. Projekt realizowano na terenie zabytkowego obiektu, wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków.

Głównym problemem był zły stan techniczny zabytkowego budynku (zabytek częściowo wyłączono z użytkowania). Istnienie powyższego problemu nie pozwalało na pełne wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego Żyrardowa, jako unikatowego miejsca związanego z industrialnym dziedzictwem.

W ramach projektu wykonano I etap rewaloryzacji zabytkowego budynku Ochronki w Żyrardowie, które obejmował realizację prac w prawym skrzydle istniejącego obiektu. Z uwagi na zabytkowy charakter budynku, wszystkie prace realizowane były zgodnie z programem prac konserwatorskich i wytycznymi Konserwatora Zabytków. Wykonane prace miały na celu przywrócenie dawnej świetności obiektowi oraz przystosowanie jego pomieszczeń pod względem funkcjonalnym do aktualnych potrzeb. W wyniku przeprowadzonej rewaloryzacji, udostępnione zostały nowe powierzchnie na potrzeby kultury, umożliwiające stworzenie dodatkowej oferty kulturalno-edukacyjnej. Powstało m.in. cyfrowe archiwum żyrardowskiego pomnika historii (portal internetowy) – jako instrumentu promującego jeden z najważniejszych w Polsce zabytków. Pozwoliło to wszystkim zainteresowanym na zapoznanie się z bogatym dziedzictwem historycznym i kulturowym miasta. Sala wielofunkcyjna w budynku Ochronki stworzyła kreatywną przestrzeń, w której organizowane są różnorodne wydarzenia.

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.zyrardow.pl/rewaloryzacja-zabytkowej-ochronki-w-zyrardowie/ 

http://zabytki.zyrardow.pl/ 

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych:  https://www.facebook.com/profile/100067499347117/search/?q=ochronka