27. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Żyrardów

Partnerzy projektu: Gminy: Michałowice, Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Pruszków

Opis projektu: 

Głównym celem projektu pn.„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap II” jest poprawa jakości powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z: niezadowalającej jakości powietrza na obszarze objętym projektem, wzrastającego popytu na drogi rowerowe na wskazanym obszarze, systematycznie zwiększającej się liczby mieszkańców na wskazanym obszarze, braków infrastrukturalnych w zakresie sieci dróg rowerowych na wskazanym obszarze. Ponadto na obszarze realizacji projektu odczuwalne były braki w zakresie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów oraz w zakresie infrastruktury towarzyszącej.

Realizacja projektu przyczyniła się do: ograniczenia podróży zmotoryzowanym transportem indywidualnym dzięki rozbudowie sieci istniejących ścieżek rowerowych, podniesienia atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego, obniżenia emisji hałasu oraz zmniejszenia natężenia ruchu na drogach, zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego (oznakowanie ścieżek),poprawy spójności komunikacyjnej, zapewnienia mieszkańcom dostępności do miejsc pracy i usług poprzez połączenia z obiektami użyteczności publicznej oraz połączenia funkcjonalne z przystankami czy węzłami przesiadkowymi.

W ramach projektu osiągnięte zostały następujące wskaźniki: dł. wybudowanych dróg dla rowerów – 9,99 km, dł. przebudowanych dróg dla rowerów – 1,89 km, liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride” – 96 szt., liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride” – 1 szt.

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.zyrardow.pl/redukcja-emisji-zanieczyszczen-powietrza-w-gminach-poludniowo-zachodniej-czesci-warszawskiego-obszaru-funkcjonalnego-poprzez-budowe-zintegrowanego-systemu-tras-rowerowych-etap-ii/  

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: 

http://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid02z4Vgmhwpymqv9VrBeAwB5yH1ZbsXauWkLKbi5X9jjw4ET8g73KUDZftoNoSniYkNl

https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid02gRCPKwifzdovPXmBvvByJPRi8piTwnbgmFzCQQNJ6MXBsoDpA2Q9cLXQsbfoLUhul

https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid033RYYTfuK3m4nRJy5d4eQTCDHkWsQzg4PiiQf5PbRXXCdu7L38b64WSeZXVKEehFal

https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid02qhPEMTQwAHd2QaSwAAwQv2PF5pmDf5NBU9gywVdrMCs9LYA2kaum8Y9JaNgkLDU5l

https://www.facebook.com/murowaneklimaty/posts/pfbid02Rd8fCM8KxNGePGs4Uso3HSSEgE6pGCnr8aykw9bBU4EuCJaqydcFcEK9GNE4bn6Bl