28. Rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę Centrum przesiadkowego przy Dworcu PKP w Pilawie

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Pilawa

Partnerzy projektu: Usługi Transportowe Janusz Wołoszka, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

Opis projektu: 

Dzięki środkom unijnym w Pilawie przy dworcu PKP, powstał parking na 103 miejsca, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnością, pętla autobusowa z wiatą przystankową oraz zadaszony parking dla 30 rowerów, 2 stacje do ładowania samochodów elektrycznych i toalety. W ramach inwestycji zakupiono 2 niskoemisyjne autobusy oraz uruchomiono nowe połączenia autobusowe dla mieszkańców, realizując jednocześnie publiczny transport zbiorowy. Przestrzeń publiczna w rejonie dworca została zagospodarowana poprzez wykonanie licznych nasadzeń zieleni, utwardzenie płytami granitowymi i montaż ławek, na których można odpocząć. Wzdłuż ul. Dworcowej do al. Wyzwolenia, wykonano chodniki ułatwiające dojście od parkingu do stacji PKP i innych obiektów usytuowanych wokół dworca. Utworzono utwardzone drogi dojazdowe oraz ścieżki rowerowe, dzięki czemu dojazd do parkingu i pętli autobusowej jest bezpieczny i komfortowy, a użytkownicy pojazdów mogą je bez obaw pozostawić w wyznaczonych miejscach.

Cały teren jest bardzo dobrze oznaczony, oświetlony i monitorowany, dostępny dla wszystkich oraz bezpłatny. Wszystko bardzo dobrze wpasowuje się w przestrzeń przy dworcu i pozytywnie wpływa na jakość parkowania w tej okolicy. Realizacja inwestycji przyczyniła się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w Pilawie, a co za tym idzie ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP poprawia bezpieczeństwo i komfort podróżowania.

Cel Projektu, to rewitalizacja terenów przy dworcu PKP w Pilawie przez zagospodarowanie ich pod budowę Centrum przesiadkowego z parkingiem P+R oraz rozwój mobilności miejskiej. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną (obniżenie emisji CO2), tj:

  1. Ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych,
  2. Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze źródeł liniowych.

Cele pośrednie to: – Poprawa stanu środowiska i stanu zdrowia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu, komfortu podróżnych i poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców.

Link do strony internetowej projektu:  https://www.pilawa.com.pl/fundusze-krajowe-i-europejskie/fundusze-europejskie-2014-2020