29. Muzeum Wycinanki Polskiej

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Konstanciński Dom Kultury

Opis projektu: 

Dzięki funduszom europejskim udało się stworzyć miejsce, w którym sztuka wycinankarstwa jest ciągle żywa, a z zabawy z nożyczkami i papierem wychodzą małe dzieła sztuki. A zaczęło się od remontu zabytkowego Domu Ludowego. 

Prace w ramach projektu polegały na  robotach budowlanych, montażowych oraz konserwatorskich. Odtworzono między innymi pierwotny wygląd budynku wraz z oryginalnymi drzwiami i oknami. Cegła, którą oczyszczono i zabezpieczono hydrofobowo nawiązuje obecnie do historycznej części Konstancina-Jeziorny, czyli Mirkowa. Konstanciński Dom Kultury, wykonał także gruntowne prace wzmacniające budynek oraz wymienił instalacje. Cel inwestycji został osiągnięty i powstało niezwykłe miejsce muzealno-edukacyjne, w którym znajduje się  interaktywna sala wystawiennicza, konferencyjna oraz warsztatowa. Muzeum Wycinanki jest już oficjalnie otwarte dla zwiedzających, a na mieszkańców czeka ciekawa oferta np. wycinankowe warsztaty, wystawy przedstawiające sztukę ludową czy spotkania dla dzieci i młodzieży. Atutem muzeum jest bogactwo i różnorodność. Podstawową część kolekcji zgromadzonej w Konstancinie-Jeziornie stanowi 2500 dzieł przekazanych przez Antoniego Śledziewskiego, a w ciągu ostatnich lat zbiory wzbogaciły się o kolejnych prawie 1000 eksponatów. Najstarsze liczą sobie prawie 100 lat.  Oprócz prac najciekawszych artystów ze wszystkich regionów wycinankarskich w kraju na ekspozycji zobaczymy obiekty współczesnego designu inspirowane tradycyjną wycinanką ludową.

Link do strony internetowej projektu: https://muzeumwycinanki.eu/

Linki do materiałów video na temat projektu:

https://www.youtube.com/watch?v=thFu6ftKuXU

https://www.facebook.com/MuzeumWycinanki/videos

Linki do publikacji na temat projektu:

https://europapnews.pap.pl/pierwsze-w-polsce-muzeum-wycinanki-otwarte-dzieki-funduszom-europejskim

https://pap-mediaroom.pl/polityka-i-spoleczenstwo/pierwsze-w-polsce-muzeum-wycinanki-otwarte-dzieki-funduszom-europejskim

https://funduszenamazowszu.eu/muzeum-wycinanki-polskiej-w-konstancinie-jeziornie/

https://www.perlymazowsza.pl/muzeum-wycinanki/

https://jedynka.polskieradio.pl/artykul/3198734,konstancinjeziorna-ma-pierwsze-w-polsce-muzeum-wycinanek

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/MuzeumWycinanki/videos