35. Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Klembów

Opis projektu: 

Szczegółowym celem projektu było „Zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych regionu” poprzez odnowienie i udostępnianie zabytku, jako jednego z bardzo istotnych walorów województwa mazowieckiego.

Celem bezpośrednim projektu była renowacja i adaptacja obiektu zabytkowego, jakim jest XVII-wieczny Zespół Pałacowy w Woli Rasztowskiej. W szczególności było to:

– odnowienie nieużywanych obecnie piwnic pałacowych oraz ich adaptacja do udostępnienia na cele kulturalne i edukacyjne;

– rewitalizacja pozostałości parku przypałacowego oraz doprowadzenie go do stanu użyteczności dla odwiedzających;

– dostosowanie odnawianych obszarów obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W ramach adaptacji i renowacji pomieszczeń piwnicy wykonane zostały następujące prace:

1. Skuto części tynków;

2. Usunięto cementowe posadzki i wykonano nowe posadzki izolowane cieplnie i przeciw wilgotnościowe;

3. Osuszone zostały ściany;

4. Wykonane zostały kanały instalacyjne w celu ukrycia instalacji sanitarnych;

5. Wykonana została wentylacja mechaniczna;

6. Wymieniona została instalacja elektryczna i instalacja c.o. z uwzględnieniem ogrzewania podłogowego;

7. Wykonane zostały tynki cementowo-wapienne tam, gdzie było to konieczne, a tam, gdzie dobrze zachowała się pierwotna substancja zabytku, cegły zostały wyczyszczone, a niektóre wymienione na inne pochodzące z rozbiórek.

W ramach prac przy rewitalizacji parku wykonano:

1. Odmulono stawy, umocniono burty oraz wyremontowano rów zasilający;

2. Przebudowano przepust mnicha pomiędzy stawami;

3. Usunięto zniszczone i chore drzewa oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne niektórych egzemplarzy;

4. Odtworzony został oryginalny przebieg ścieżek żwirowych oraz wykonano nowe ścieżki spacerowe;

5. Wykonane zostały nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz w centralnej części utworzona została kolista rabata różana otoczona irgą błyszczącą;

6. Ustawione zostały ławki oraz wykonane zostało oświetlenie parkowe;

7. Wykonane zostało ogrodzenie części pałacowej.

Link do strony internetowej projektu:  http://klembow.pl/strona-344-renowacja_i_adaptacja_piwnic_oraz_parku.html 

Linki do materiałów video na temat projektu: 

https://warszawa.tvp.pl/38077807/15072018?fbclid=IwAR1eyDQHbWUB_T9Df3OV2rCEQLFvTg8ubM2_kIl8EkTxWzISOz_Uz7IOOAA

https://www.tvp.pl/regiony-tvp/regiony/warszawa/informacje/kurier-mazowiecki/wideo/16092019/44417601?fbclid=IwAR2PE2krFs8rmSmZxbWN2fBn2rVKYS5hcne56PB3NycdY3bjmKjf68ebFtI

Linki do publikacji na temat projektu:  http://klembow.pl/strona-208-miedzy_rzadza_i_cienka.html