38. Rozwój systemu zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina – Miasto Płock

Partnerzy projektu: Projekt został przygotowany w partnerstwie:  Gmina Miasto Płock – Lider projektu, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Stara Biała, Gmina Nowy Duninów – Partnerzy projektu. Zakres współpracy został określony w umowie partnerskiej stanowiącej załącznik do  wniosku o dofinansowanie projektu. 

Opis projektu: 

Projekt to zintegrowane, spójne i kompleksowe przedsięwzięcie, ukierunkowane na rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Obejmuje inwestycje w infrastrukturę na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, integruje różne środki transportu przyczyniając się do zmniejszenia zatłoczenia motoryzacyjnego oraz do zwiększenia atrakcyjności i komfortu podróżowania transportem publicznym. 

Celem głównym jest zwiększenie konkurencyjności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka poprzez rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej. 

Cele szczegółowe: 

  1. Rozwój infrastruktury na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej; 
  1. Wzrost poziomu bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury transportu miejskiego; 
  1. Ograniczenie emisji generowanych przez transport; 
  1. Tworzenie warunków dla rozwoju nowej kultury mobilności;
  1. Kreowanie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka jako atrakcyjnego pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. 

Zakres projektu: zakup niskoemisyjnego taboru – 25 szt. autobusów   o napędzie hybrydowym;   montaż 40 wiat przystankowych oraz wyposażenie 10 wiat na kluczowych ciągach komunikacyjnych w system dynamicznej informacji pasażerskiej, monitoring oraz system powiadamiania SOS; budowa parkingu typu „parkuj i jedź” wraz z infrastrukturą towarzyszącą  – 223 nowe miejsca postojowe oraz 100 stanowisk dla rowerów;  rozbudowa ul. Łukasiewicza  ze ścieżką rowerową i infrastr.; budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastr. w ciągu ul. Tysiąclecia  i Mickiewicza. 

Projekt przyczynia się do zwiększenia efektywności systemu komunikacji publicznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Płocka oraz poprawy jakości usług przewozowych, wpływa na poprawę wizerunku transportu zbiorowego i wzrost satysfakcji społecznej. Przynosi korzyści w eksploatacji pojazdów, zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenia liczby wypadków. 

Projekt stanowi odpowiedź na problemy i potrzeby w zakresie postępującego i niekontrolowanego procesu zanieczyszczenia powietrza oraz rosnącego ruchu towarowego i osobowego.  

Obejmuje szereg elementów infrastruktury  mających wpływ na poprawę dostępności do środków transportu publicznego niezmotoryzowanego i zwiększających komfort podróżowania. Realizacja projektu zwiększa rolę transportu miejskiego, jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej na terenie miasta Płocka oraz jego obszaru funkcjonalnego; służy zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej w związku z uwzględnieniem w projekcie zakresu dotyczącego ścieżek rowerowych. 

Projekt wiąże się z wystąpieniem wielu pozytywnych efektów, których nie można przełożyć na wartości pieniężne.  Zidentyfikowane efekty niekwantyfikowalne: 

  1. poprawa komfortu podróżowania podróżnych, w tym osób ze szczególnymi potrzebami, oznacza jakościową poprawę funkcjonowania transportu publicznego, co przełoży się na wzrost liczby użytkowników. Niskopodłogowy tabor likwiduje bariery w dostępie do środków transportu osobom ze szczególnymi potrzebami, zapobiegając zjawisku wykluczenia tej grupy ludzi z życia społecznego; 
  1. poprawa wizerunku miasta, Płock zyskuje wizerunek miasta ze sprawnym, atrakcyjnym dla użytkowników i przyjaznym środowisku systemem transportu publicznego, który podnosi jakość życia mieszkańców, a w dłuższej perspektywie przyczynia się zwiększenia ich mobilności i tym samym do wzrostu dostępności do rynku pracy i nauki; 
  1. ożywienie regionalne, wzrost rynku zamówień dla przedsiębiorców przyczynia się do poprawy ich kondycji, a także do powstania nowych, sytuacja taka powoduje ożywienie i wzrost gospodarczy regionu; 
  1. poprawa infrastruktury miasta. Płock zyskuje nowoczesną infrastrukturę w zakresie mobilności miejskiej, co zwiększa jego atrakcyjność jako miejsca do życia, pracy i nauki. 

Link do strony internetowej projektu: 

https://nowy.plock.eu/rozwoj-systemu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-obszaru-funkcjonalnego-miasta-plocka/ 

Linki do materiałów video na temat projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=D8sLhtR-HDw

https://www.youtube.com/watch?v=3U2GfT7pF6I

https://www.youtube.com/watch?v=yLmy8gp-WyM

https://www.youtube.com/watch?v=TiV8VMir9MQ

https://www.youtube.com/watch?v=bs9DEsdyoso

https://www.youtube.com/watch?v=IePpAI41JPM

Linki do publikacji na temat projektu: 

http://old.plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,10003,1,1.html

https://www.kmplock.eu/www/2018/08/hybrydowy-plock/

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/plock-tworzy-najwieksza-w-polsce-flote-autobusow-hybrydowych-55939.html

https://technika-komunalna.pl/e-mobilnosc/hybrydowe-autobusy-na-ulicach-plocka/

https://dziennikplocki.pl/277169/sciezki-rowerowe-w-plocku-powstaja-jak-grzyby-po-deszczu-ruszyla-budowa-kolejnej-foto/?print=print

https://portalplock.pl/wiadomosci/przebuduja-skrzyzowanie-powstanie-tez-sciezka-rowerowa/Zus4jmSL2K5q2jCqnJl7

http://petronews.pl/nowe-drogi-rowerowe-wiaty-parking-plock-dostanie-665-mln-zlotych/

https://portalplock.pl/wiadomosci/parkuj-i-jedz-wkrotce-w-plocku-kierowcom-bedzie-latwiej/8e8zjYCQHiq13sBR7x8W

https://portalplock.pl/wiadomosci/parkuj-i-jedz-wkrotce-w-plocku-kierowcom-bedzie-latwiej/8e8zjYCQHiq13sBR7x8W

https://plockibus.pl/13264/fundusze-unijne-przyznane-dla-plocka/

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: 

https://www.facebook.com/Plock/posts/1972018582825724

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1885470018234349&id=260611250720242

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1440133996101289&id=260611250720242

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1543402185774469&id=260611250720242

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1678627995585220&id=260611250720242