39. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Myszyniec

Partnerzy projektu: Powiat Ostrołęcki, Parafia Rzymsko — Katolicka pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”

Opis projektu: 

Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń ,Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w

Wydmusach zrealizowała projekt pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV — „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 — „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostały zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą: instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych oraz instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec; instalacje fotowoltaiczne w następujących budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku;
  • Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym;
  • Budynek szkoły w Zalesiu;
  • Budynek szkoły w Wydmusach;
  • Budynek szkoły w Wołkowych;
  • Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu;
  • Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
  • instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
  • instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
  • instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu). Celem głównym projektu było zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec i województwa mazowieckiego. Do celów szczegółowych należało m.in: obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w budynkach objętych projektem oraz poprawa jakości powietrza.

Linki do materiałów video na temat projektu: https://narew.info/wiadomości/17485,mazowsze-wiadomosci-z-regionu-65

Linki do publikacji na temat projektu:

https://to.com.pl/myszyniec-ruszyl-projekt-zakladania-oze-w-gminie-bedzie-tez-na-budynkach-publichnych/ar/c1-14330549

https://sozosfera.pl/zielona-enegria/kolektorysloneczne-panale-fotowoltaiczne-i-pompy-ciepla-z-zdofinansowaniem/