40. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszków poprzez ochronę obiektów zabytkowych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków

Partnerzy projektu: Liga Morska i Rzeczna Oddział w Wyszkowie oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Idziego w Wyszkowie

Opis projektu: 

Celem projektu była poprawa dostępu do kultury w Gminie Wyszków poprzez ochronę oraz efektywne wykorzystanie zabytkowych obiektów. Przedmiotem projektu była poprawa stanu technicznego oraz wzrost atrakcyjności zabytków Wyszkowa – Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie oraz Obelisku Wazów.

Zakres projektu składa się z następujących działań:

1. Budowa ścieżki edukacyjno-informacyjnej prowadzącej od parku przez bulwar im. K. Deptuły do kościoła pw. Św. Idziego – przebudowano chodnik, zakupiono kosze na śmieci, ławki oraz tablice informacyjno-edukacyjne z QR kodami, które przenoszą do strony internetowej www.wyszkow.pl, gdzie osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dostępnego na stronie kontrastu oraz lektora. Ścieżka jest przeprowadzona do kościoła, gdzie odbiorcy mogą pozostawić samochody na parkingu.

2. Podświetlenia pomników przyrody oraz wymiana oświetlenia dwóch lamp w parku – w parku znajdują się dwa pomniki przyrody, które obecnie są podświetlone i umieszczone są przy nich tabliczki informacyjne.

3. Zakup i montaż ławeczki J. Różyckiego z odlewem postaci w brązie – ławeczka jest ciekawostką kulturową wśród mieszkańców gminy oraz stanowi element „Spaceru po Wyszkowie”.

4. Prace konserwatorskie i renowacyjne przy Obelisku Wazów – jest on jednym z najstarszych zachowanych w Polsce tego typu zabytków. W ramach realizacji zadania wydana została płyta CD z wirtualnym spacerem po parku. Była ona dystrybuowana jako bezpłatny dodatek w regionalnej prasie „Kurier W”. Projekt realizowany był w formule partnerstwa z Ligą Morską i Rzeczną Oddział w Wyszkowie oraz Parafią RzymskoKatolicką pw. Św. Idziego w Wyszkowie. Celem partnerstwa była wspólna realizacja projektu dla zapewnienia kompleksowości działań. Odbiorcy projektu to osoby odwiedzające Wyszków w celach turystycznych, jak również mieszkańcy gminy. Szczególną grupę odbiorców stanowią osoby z niepełnosprawnościami, którym został zapewniony równy dostęp do produktów projektu.

Linki do publikacji a temat projektu:

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/10422-wybitny-kryptolog-jerzy-rozycki-doczekal-sie-swojej-laweczki-w-wyszkowie

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/9381-obelisk-wazow-przejdzie-renowacje–po-weekendzie-poczatek-prac

https://nowywyszkowiak.pl/wydarzenia/podswietlone-drzewa-laweczka-rozyckiego-foto.html

http://www.kurier-w.pl/odsloniecie-laweczki-jerzego-rozyckiego-w-wyszkowskim-parku/

http://www.kurier-w.pl/nowy-atrakcyjny-wyglad-parku-im-karola-ferdynanda-wazy-oraz-odnowiony-obelisk-wazow-dzieki-srodkom-ue/