41. Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne.

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Miasto Maków Mazowiecki 

Opis projektu: 

Celem projektu była rewitalizacja oraz aktywizacja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim. Zakres prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych zabezpieczył i utrwalił dawną substancję zabytkowego obiektu, zahamował destrukcję, wyeksponował wartości historyczne i estetyczne. Projekt rewitalizacji zakładał wybór najbardziej efektywnych rozwiązań zaproponowanych w audycie energetycznym oraz dostosował parter budynku o powierzchni 180 m2 oraz teren otaczający obiekt dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach inwestycji wprowadzono nową funkcję i zmianę sposobu użytkowania dawnej bożnicy bractwa Bet-Hamidrasz na budynek edukacyjno-kulturalny. Obiekt stał się miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych, artystycznych oraz wystaw. Stał się inkubatorem kultury nawiązującym do historycznych tradycji miasta. Jest dostępny w sposób nieograniczony dla mieszańców z różnych grup społecznych (m.in. seniorzy, młodzież, uczniowie, kobiety, mężczyźni, pasjonaci kultury żydowskiej). Funkcjonuje pod nazwą Centrum Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka”.

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.facebook.com/DomWesolka 

https://www.makowmazowiecki.pl/330,fundusze-unijne

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com/DomWesolka