43. Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno – kulturalnych

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miejska Ciechanów 

Partnerzy projektu: Politechnika Warszawska, Powiat Ciechanowski

Opis projektu: 

Zakres projektu obejmował rewaloryzację dwóch obiektów zabytkowych wraz z nadaniem im nowych funkcji, podnoszących regionalny potencjał turystyczny i kulturalny Ciechanowa. 

1. Pierwszy obiekt to zbiornik wyrównawczy (unikalny obiekt techniki wybudowany w 1972 r, (tzw. wieża ciśnień), który przeszedł pełną metamorfozę w ramach projektu. Konstrukcja została wyczyszczona i pomalowana, torus obłożono nową blachą tytanowo-cynkową oraz oświetlono. Wokół wieży wybudowano fontannę i zagospodarowano teren zielony. Wykorzystując potencjał zabytku oraz jego czysto matematyczny  kształt zaplanowano nową funkcję i przeznaczenie obiektu. Obok „wieży ciśnień”, ze środków własnych miasto wybudowało dwukondygnacyjny budynek z przeznaczeniem na park nauki. Nowoczesna forma w kształcie podkowy, sale ekspozycyjne zlokalizowane w części podziemnej z przesuwnymi ścianami oraz tarasami widokowymi na „wieżę ciśnień” (w tym na dachu) to jedne z wielu zastosowanych nowatorskich i nietuzinkowych rozwiązań technologicznych odebranego pod koniec 2018 roku budynku. Na dachu budynku została zasiana trawa. W obiekcie prowadzone są zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające  zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi, a konstrukcja wieży  i zamknięta w niej symbolika matematyczna jest podstawowym materiałem poglądowym. 

2. Rewaloryzacja i modernizacja z adaptacją zabytkowej kamienicy, przeprowadzona została zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi. W obiekcie zlikwidowane zostały bariery architektoniczne. Wdrożono innowacyjne rozwiązania z oświetleniem energooszczędnym, podłączono kamienicę do miejskiej sieci ciepłowniczej. Zachowano zabytkowy piec piekarni, który jest aktualnie elementem wystroju wnętrza. 

Po modernizacji na powierzchni ok. 500 m² prowadzona jest działalność kulturalno-edukacyjna obejmująca następujące funkcje: pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta, Klub Seniora, ogólnodostępna klubokawiarnia i galeria artystyczna, działa też Klub Młodego Odkrywcy.  

Zgłaszany projekt jest pod wieloma względami wyjątkowy. Na uwagę zasługuje fakt, iż miasto podjęło się realizacji inwestycji chcąc ratować zabytek techniki („wieżę ciśnień”) przy wielu głosach społecznych opowiadających się za zburzeniem obiektu. Podjęto rozmowy z Politechniką Warszawską, lokalnymi przedstawicielami kultury i oświaty, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie oraz z obecnymi i emerytowanymi nauczycielami przedmiotów ścisłych. Po podjętych rozmowach w lokalnym środowisku pojawiły się pozytywne głosy oraz nadzieje na rewitalizację i ożywienie tego miejsca. 

Podobnie zabytkowa kamienica, wyłączona z użytkowania zagrażała bezpieczeństwu w samym centrum Ciechanowa. Rewitalizacja obiektów i nowe funkcjonalności ożywiły miejsca skazane na zapomnienie. 

Nowatorskie podejście, wykorzystanie istniejących zasobów z jednoczesnym pozyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zasługuje na wyróżnienie tych inwestycji.  

Wyjątkowy charakter miejsc, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania oraz nowe funkcje edukacyjno – kulturalne wyróżniają utworzony: 

Park Nauki Torus w Ciechanowie oraz Kamienicę i Klubokawiarnię W18.  Co również ważne,  działania w obu obiektach skupiają się na naukach ścisłych, które w ostatnich latach potrzebują zachęt, rozwoju zainteresowań i umiejętności na poziomie dzieci i młodzieży. 

Link do strony internetowej projektu:  https://www.umciechanow.pl/dla_mieszkancow/rewaloryzacja_zabytkowej_kamienicy_i_wiezy_cisnien 

Linki do materiałów video na temat projektu:  https://www.youtube.com/watch?v=06HuQktIVBU

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C413927%2Crewitalizacja-wiezy-cisnien-i-park-nauki-w-ciechanowie-ze-wsparciem-unijnym.html

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2020,78/rewitalizacja-w-ciechanowie,2534/

https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1376363,ciechanow-rewitalizacja-unikatowej-wiezy-cisnien-i-zabytkowej-kamienicy-dobiega-konca.html

https://sztuka-architektury.pl/article/11881/wieza-cisnien-w-ciechanowie-jak-nowa 

https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/idn:6452 

https://www.umciechanow.pl/main/aktualnosci/idn:6178 

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych:  https://parknaukitorus.pl/o-parku/