4. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Ożarów Mazowiecki

Opis projektu:

Gmina Myszyniec z udziałem Partnerów: Powiatu Ostrołęckiego, Parafii Rzymsko — Katolickiej pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Związku Stowarzyszeń Kurpsie Razem” oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wydmusach zrealizowała projekt pn.: „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec”, który współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV —„Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.1 — „Odnawialne źródła energii (OZE)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach realizowanego projektu na terenie całej gminy zostały zamontowane systemy odnawialnych źródeł energii, w skład których wchodzą:

 • instalacje kolektorów słonecznych w ilości 502 szt. zestawów kolektorów solarnych oraz instalacje fotowoltaiczne w ilości 260 szt. zestawów fotowoltaicznych na nieruchomościach należących do mieszkańców gminy Myszyniec;
 • instalacje fotowoltaiczne w następujących budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie gminy Myszyniec:
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku,
 • Budynek użyteczności publicznej w Myszyńcu Starym,
 • Budynek szkoły w Zalesiu,
 • Budynek szkoły w Wydmusach,
 • Budynek szkoły w Wolkowych,
 • Budynek Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,
 • Budynek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu;
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku plebanii przy Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku remizy OSP w Wydmusach (Partner Projektu);
 • instalacja fotowoltaiczna na budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu (Partner Projektu).

Celem głównym projektu było zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii na terenie gminy Myszyniec i województwa mazowieckiego. Do celów szczegółowych należało m.in: obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w budynkach objętych projektem oraz poprawa jakości powietrza

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.narew.info/wiadomosci/17485,mazowsze­wiadomosci-z-regionu-65

https://to.com.pl/myszyniec-ruszyl-projekt-zakladania­oze-w-gminie-fotowoltaika-bedzie-tez-na-budynkach­publicznych/ar/c1-14330549

https://sozosfera.pl/zielona-energia/kolektory-sloneczne-panele-fotowoltaiczne-i-pompy-ciepla-z-dofinansowaniem/