3. Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica – etap I i II

KATEGORIA: ZIELONE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica

Opis projektu:

I etap obejmował wymianę urządzeń grzewczych przeprowadzono w 57 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienią m.in. na kotły gazowe (29 szt.), pellet (28 szt.). Projektem objęty został również budynek szkoły w Nowym Niestępowie, który został poddany termomodernizacji, m.in. zostały docieplone przegrody zewnętrzne, dokonano wymiany pokrycia dachowego sali gimnastycznej, wymieniono okna, zamontowano instalację wentylacji mechanicznej oraz nowe energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwoliły również na wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe wraz z budową dwóch podziemnych zbiorników na gaz LPG o poj. 6.400 m3 każdy. 

Projekt drugiego etapu zakładał wymianę urządzeń grzewczych w 37 budynkach jednorodzinnych. Mieszkańcy stare piece węglowe wymienili m.in. na kotły gazowe (19 szt.) oraz biomasę (18 szt.). Projektem objęte zostały również 4 budynki użyteczności publicznej, w których nastąpiła wymiana kotłów na gaz oraz dodatkowo w Szkole Podstawowej w Gzowie  została wykonana głęboka termomodernizacja budynku, polegająca m.in. na dociepleniu  ścian zewnętrznych i stropodachu szkoły, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, wymianie drzwi zewnętrznych, wprowadzeniu energooszczędnego oświetlenia. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę ogrzewania z olejowego na gazowe. Ponadto na 3 obiektach użyteczności Publicznej ( Szkoła Podstawowa w Gzowie, Szkoła Podstawowa w Pobyłkowie Dużym oraz Świetlica wiejska w Pobyłkowie Małym zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne, które zwiększą udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym obiektów. Projekt wynika z długofalowych celów gminy wiejskiej Pokrzywnica w zakresie ograniczenia niskiej emisji i poprawy efektywności energetycznej budynków. Władze gminy przy wyborze zadań inwestycyjnych dotyczących ochrony środowiska stawiają na sukcesywną realizację zadań, które prowadzą do osiągnięcia celów określonych w dokumentach strategicznych gminy, co pozwoli podnieść standard życia lokalnej społeczności. Celem inwestycji była poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji powierzchniowej (niskiej emisji) pochodzącej z indywidualnych palenisk domowych i lokalnych kotłowni oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

Link do strony internetowej projektu: 

https://pokrzywnica.pl/wymiana-urzadzen-grzewczych-w-gminie-pokrzywnica-etap-ii/

Etap I

Etap II