111. Wdrożenie wyników prac B+R nad innowacyjną powłoką antykorozyjną do produkcji elementów konstrukcyjnych instalacji fotowoltaicznych

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Energy 5 Sp. z o.o. 

Opis projektu: 

Celem niniejszego projektu było wdrożenie do produkcji zleconych i dedykowanych spółce Energy5 wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania nowoczesnej powłoki antykorozyjnej dla konstrukcji instalacji OZE. Wdrożenie wyników było możliwe dzięki zakupowi zestawu urządzeń produkcyjnych, na który składają się: linia technologiczna z prasą hydrauliczną, gilotyna hydrauliczna, tandem pras hydraulicznych.  

Realizacja projektu polegała na uruchomieniu produkcji nowego typu konstrukcji wsporczych o wydłużonej trwałości, w zakładzie produkcyjnym w Gostyninie. 

W wyniku przeprowadzonych działań udało się osiągnąć wynik przewyższający o 130% oczekiwane przychody. Co więcej, liczba zatrudnionych pracowników w firmie wzrosła o ponad 11 nowych miejsc pracy. Implementacja osiągniętych rezultatów projektu umocniła pozycję przedsiębiorstwa jako wiodącego producenta konstrukcji fotowoltaicznych w swoim segmencie rynkowym. Dodatkowo, firma zyskała wizerunek nowoczesnej jednostki, która skutecznie wprowadza najnowsze technologiczne osiągnięcia. 

Warto podkreślić, że Energy5 Sp. z o.o. stała się Liderem Zmian w branży dzięki owemu projektowi oraz wsparciu finansowemu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Link do strony internetowej projektu: 

https://energy5.pl/wdrozenie-wynikow-prac-br-nad-innowacyjna-powloka-antykorozyjna-do-produkcji-elementow-konstrukcyjnych-instalacji-fotowoltaicznych/