112. Wdrożenie na rynek międzynarodowy autorskiego optymalizatora z analizatorem napięcia oraz modułem GSM celem rozwoju EKO VOLT Sp. z o.o.

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: EKO VOLT Sp. z o.o.

Opis projektu: 

Ogólnym założeniem projektu jest komercjalizacja opracowanych badań, przeprowadzonych w odpowiedzi na zapotrzebowanie międzynarodowego rynku elektrycznego. Dzięki wdrożeniu innowacji opisanej we wniosku, dowłasnej działalności, polegającej na zaoferowaniu znacząco udoskonalonych produktów, nastąpi zwiększenie konkurencyjności firmy EKO VOLT na rynku międzynarodowym.

Głównym założeniem działalności było wprowadzenie usług i produktów w branży energetycznej z naciskiem na ekologię, co z pewnością przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, a zarazem redukcji emisji CO2 oraz smogu. Zwiększenie konkurencyjności zamierzamy osiągnąć poprzez wdrożenie do oferty firmy opracowanych wyników prac badawczo-rozwojowych a środkiem służącym do wdrożenia udoskonalonych produktów będzie zakup infrastruktury produkcyjnej, która posłuży do produkcji znacząco udoskonalonej aparatury elektronicznej – urządzeń optymalizujących napięcie w sieci energetycznej.

Zakres projektu. Maszyny i urządzenia: m.in. robot SMT linia produkcyjna, laser światłowodowy, automat spawalniczy, maska spawalnicza szt.2, stacje lutownicze szt. 5, multimetr szt. 5, stół montażowy szt. 5. Prace adaptacyjne: instalacja pneumatyczna z kompresorem, system powietrzno – wyciągowy/rekuperacja, instalacja elektryczna wewnętrzna, bateria kondensatorów. Dodatkowym kosztem projektu jest promocja projektu. Projekt potrwa 16 miesięcy. Będzie prowadzony jednoetapowo, rozpoczęcie: wrzesień 2020 r., zakończenie: grudzień 2021 r. Technologia opracowana do produkcji rezultatu projektu jest obecnie na IX poziomie gotowości, opracowaliśmy i przetestowaliśmy prototyp urządzenia.

Sądzimy, iż zastosowane rozwiązania pozwolą zaimplementować je do oferty firmy, a następnie sprzedaż dla grupy docelowej, jaką są tysiące odbiorców w całej Europie, którzy to chcą zainstalować w swoich instalacjach nowoczesne, bezpieczne i ekologiczne optymalizatory z analizatorem napięcia oraz modułem GSM.

Link do strony internetowej projektu: Ekovolt.com.pl