116. Wdrożenie wyników prac B+R nad znacząco ulepszonymi mocowaniami budowlanymi

KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORCZE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: AGS Sp. z o.o. 

Opis projektu: 

Przedmiotem projektu było wdrożenie wyników prac B+R zleconych jednostce naukowej w zakresie opracowania nowoczesnych łączników budowlanych na bazie innowacyjnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcyjnych. W wyniku zrealizowanej usługi B+R powstała innowacja produktowa – grupa innowacyjnych mocowań o wyróżniających tłoczeniach i perforacjach wpływających na efektywność energetyczną budynków, na których zostaną zainstalowane. Projekt polegał na zakupie linii technologicznej do cięcia laserowego, niezbędnej do uruchomienia produkcji innowacyjnych produktów.

Link do strony internetowej projektu:  https://ags.org.pl/projekty-unijne/