55. Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Wyszków

Opis projektu: 

Głównym celem projektu było rozładowanie ruchu samochodowego w korkującym się centrum Wyszkowa i upłynnienie ruchu pojazdów samochodowych, a co za tym idzie ograniczenie wysokiej emisji hałasu, ograniczenie niskiej emisji, poprawę jakości powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej dzielnicy przemysłowej poprzez budowę drogi o długości 1,8 km wraz z drogami serwisowymi wzdłuż projektowanej obwodnicy i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu. Powstała infrastruktura stanowi również uzupełnienie sieci dróg dla rowerów, zapewniając możliwość alternatywnego i bezpiecznego korzystania z rowerów poprzez wybudowaną ścieżkę rowerową.  Projekt o tyle ważny i skomplikowany, iż dzięki wybudowanemu obiektowi mostowemu nad linią kolejową, powstało bezpieczne, bezkolizyjne skrzyżowanie z infrastrukturą kolejową.  

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało na terenie województwa mazowieckiego, subregion ostrołęcki, w powiecie wyszkowskim, w gminie Wyszków, w mieście Wyszków, położonym przy drodze ekspresowej S8 Warszawa – Białystok – w ciągu drogi 440584W, bezpośrednio łączącej się z S8 (węzeł Turzyn). Zrealizowany III i IV etap obwodnicy rozpoczyna się na terenie dzielnicy przemysłowej Wyszkowa za skrzyżowaniem ul. Leśnej z II etapem obwodnicy i przecina linię kolejową Warszawa Ostrołęka. Dalej trasa przecina drogę powiatową kończąc się na ul. Białostockiej oraz drodze gminnej Gminy Brańszczyk – jednym ciągu komunikacyjnym stanowiącym bezpośrednie połączenie z węzłem drogi S8 relacji Warszawa – Białystok. Efektem rozbudowy drogi 440584W jest bezpośrednie połączenie drogi ekspresowej S8 z drogą krajową DK62 Strzelno-Siemiatycze, przecinające drogę wojewódzką DW 618 Gołymin-Pułtusk – Wyszków. 

Linki do publikacji na temat projektu:

https://wyszkow.pl/info/zawartosc/1027/

https://wyszkow.pl/info/zawartosc/1028/

https://wyszkow.pl/info/zawartosc/1029/

https://tubawyszkowa.pl/aktualnosci/czytaj/6058-dofinansowanie-na-budowe-obwodnicy

http://www.kurier-w.pl/ruszaja-prace-przy-budowie-iii-iv-etapu-obwodnicy-srodmiejskiej-wyszkowa/

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/wyszkow-atrakcyjny-dla-inwestorow-i-mieszkancow-aa-EqUD-4V5z-v5qy.html