58. Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „WOŁOMIN” na trasie S–8

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Opis projektu: 

W ramach zadania wybudowany został nowy odcinek Dw635. W szczególności przeprowadzono budowę drogi głównej, budowę skrzyżowań, przebudowę drogi krzyżującej się z projektowaną drogą, budowę dodatkowych jezdni wzdłuż pasa drogi , budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi i odprowadzanie wody opadowej z powierzchni jezdni do odbiorników, budowę urządzeń ochrony przed hałasem, dowiązanie do węzła „Wołomin” na trasie S8. Przeprowadzone zostały roboty z zakresu branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowana została sieć elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia oraz roboty z zakresu oświetlenia drogowego i ulicznego.

Link do strony internetowej projektu: https://mzdw.pl/pl/aktualnosci/nowy-przebieg-dw-635-otwarty