62. Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 747 od skrzyżowania z drogą krajową nr 79 wraz ze skrzyżowaniem w m. Lipsko do drogi wojewódzkiej nr 754

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Województwo Mazowieckie /  Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

Opis projektu: 

Przeprowadzone zostały roboty budowlane związane z wybudowaniem nowej drogi oraz rozbudową jej fragmentu, a w szczególności:  budowę drogi wojewódzkiej klasy G, budowę dróg równoległych do drogi zapewniających obsługę terenu przyległego do inwestycji,  budowę dróg poprzecznych, budowę i rozbudowę układu skrzyżowań, budowę i przebudowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę układu odwodnienia drogowego, budowę oświetlenia ulicznego, budowę wiaduktów.

Link do strony internetowej projektu:  https://api.mzdw.pl/storage/files/341/747.pdf