63. Zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych

KATEGORIA: MOBILNE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.” 

Opis projektu: 

Przedmiotem Projektu był zakup 6 sztuk nowych pięcioczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych, pakiet pozderzeniowo-naprawczy, szkolenie pracowników oraz zakup symulatora jazdy pociągiem. Tabor będący przedmiotem Projektu  obsługuje połączenia regionalne na obszarze województwa mazowieckiego po w pełni zmodernizowanej sieci TEN-T pomiędzy Warszawą  a Działdowem (pierwsza stacja węzłowa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego) gwarantując wysokiej jakości transport mieszkańców województwa do miejsc pracy, szkół i miejsc wypoczynku. Dodatkowym celem przedsięwzięcia był zakup symulatora jazdy pociągiem, dzięki któremu możliwe jest podnoszenie kwalifikacji i kompetencji maszynistów oraz prowadzenie szkoleń dla kandydatów na maszynistów. Zakup symulatora przyczynił się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa jazdy poprzez możliwość badania sposobu zachowania się maszynisty w sytuacjach nietypowych, awaryjnych oraz zdarzeniach losowych. Przedmiotowy Projekt przyczynił się do skrócenia czasu podróży na trasie Warszawa – Działdowo, ponadto wpłynął pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Wszystkie zakupione pojazdy są w pełni zgodne z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności (TSI). Pojazdy wyposażone są w moduły Europejskiego Systemu Kontroli Pociągu poziomu 2 ERTMS (ETCS + GSM-R) oraz dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Poprzez udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, Projekt przyczynił się do osiągnięcia równości szans i braku dyskryminacji osób z ograniczoną mobilnością oraz osób niedosłyszących i niedowidzących, zapewniając im równy dostęp do publicznego transportu kolejowego.

Link do strony internetowej projektu: 

https://www.mazowieckie.com.pl/pl/strefa-mediow/koleje-mazowieckie-odebraly-pierwsze-pojazdy-flirt

Linki do materiałów video na temat projektu: 

https://www.youtube.com/watch?v=uzuRfNLybvs&t=707s

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://www.rynek-kolejowy.pl/mobile/koleje-mazowieckie-odebraly-pierwszego-flirta-z-nowego-zamowienia-97354.html

https://logistyka.rp.pl/przewozy/art17101001-koleje-mazowieckie-odbieraja-nowe-pociagi

https://siedlce.pl/aktualnosci/2018/2018-05/pociagi-z-siedlec-za-2-2-mld-zl