91. Wielka sztuka w małym mieście  

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasto Płońsk 

Partner projektu: Gmina Płońsk, Miejskie Centrum Kultury w Płońsku

Opis projektu: 

„Wielka sztuka w małym mieście” to projekt, którego głównym celem była kompleksowa rewitalizacja dwóch zniszczonych kamienic zlokalizowanych w ścisłym centrum miasta Płońska. Rynek to miejsce, które powinno być wizytówką każdego miasta, a zatem powinien być atrakcyjny nie tylko dla jego mieszkańców, ale również przyciągać potencjalnych przedsiębiorców i turystów. Dzięki realizacji projektu udało się odnowić tkankę mieszkaniową oraz przywrócić dawne funkcje społeczno-gospodarcze ścisłemu centrum Płońska i w konsekwencji ograniczyć proces przenoszenia tych funkcji na peryferia miasta.  

Projekt „Wielka sztuka w małym mieście” to także przeciwdziałanie marginalizacji obszarów kryzysowych, na których nasilają się niepożądane zjawiska społeczne oraz zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego wśród mieszkańców, którymi są w większości podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku. Kamienice zostały poddane głębokiej termomodernizacji  oraz zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zamieszkały w nich łącznie 32 osoby, dla których nowe domy mogą okazać się nowym impulsem do rozwoju aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej. Dodatkowo w dwóch kamienicach zostały odremontowane 3 lokale, dzięki którym będzie rozwijać się w rynku miejskim lokalna przedsiębiorczość. 

Poprawa estetyki kamienic to także lepszy odbiór społeczny tego terenu, a ograniczenie emisji pyłów i gazów w wyniku termomodernizacji korzystnie wpłynie na stan zdrowia wszystkich mieszkańców Płońska. 

Link do strony internetowej projektu: https://plonsk.pl/205-projekty-unijne.html  

Linki do materiałów video na temat projektu: https://plocktv.tv/informacje/prosto-z-plonska/04-12/

https://plocktv.tv/informacje/prosto-z-plonska/prosto-z-plonska-18-01/

Linki do publikacji (prasa/portale branżowe itp.) na temat. projektu: https://plonszczak.pl/artykul/kamienice-po-rewitalizacji/930968 , https://plonskwsieci.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/605_konferencja-prasowa-w-odnowionych-kamienicach.html