84. Instytut wiedzy – NZOZ Medical Center

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Medical Office Sp. z o.o.  

Opis projektu: 

Projekt pn. „Instytut wiedzy – NZOZ Medical Center: składała się z 3 modułów:  

1.  Akcja informacyjna mająca na celu poinformowanie grup docelowych o kryteriach włączenia oraz ogólnych ramach organizacyjnych akcji. Zostały rozprowadzone materiały informacyjne zawierające dane dotyczące podstawowych objawów a także krótko- i dalekosiężnych skutków nieleczonej cukrzycy. 

Akcja miała charakter ciągły. 

2. Cykl konsultacji lekarskich dla 600 uczestników  400 K  i 200 M zawierających: 

1)oznaczenie glikemii przygodnej, 

2)oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c u uczestników programu z wynikiem glikemii przygodnej ? 200 mg/dl (11,1 mmol/l), 

3)pomiar wskaźnika BMI – Body Mass Index oraz wskaźnika talia-biodro (WHR – Waist-Hip Ratio) 

4)pomiar ciśnienia tętniczego krwi, 

5)ocena wykrytych powikłań cukrzycy, 

6)konsultacja lekarska . 

3. Działania edukacyjne dla pacjentów organizowane na obszarze realizacji projektu przez absolwentów kierunków medycznych oraz absolwentów kierunku „zdrowie publiczne”. 

4. Szkolenia prowadzone wśród personelu medycznego mające na celu przekazanie kompleksowej i aktualnej wiedzy z zakresu diabetologii (w szczególności profilaktyka, rozpoznawanie oraz leczenie). 

Realizowane w programie świadczenia były bezpłatne i dobrowolne. 

Link do strony internetowej projektu:

PROJEKTY – Medical Office (medicalcenter.waw.pl)