85. Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: MAZOWIECKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

Partner projektu: URZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Opis projektu: 

Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowotworzonego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi pomieszczeń (przeprowadzonymi w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”) realizowanymi w wydzielonej części parteru oraz całej powierzchni piwnicy budynku Pawilonu Oddziału Psychiatrycznego. Zakres Projektu obejmuje również doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Zakładu Rehabilitacji, Bloku Operacyjnego – Sali Operacyjnej Ortopedycznej, Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej, co pozwoli na poszerzenie spektrum świadczeń medycznych w zakresie chorób układu kostno-stawowego, mięśniowego, tkanki łącznej oraz układu nerwowego. Ponadto w ramach Projektu pokryte zostaną koszty opracowania ekspertyzy przeciwpożarowej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz usługi nadzoru inwestorskiego i promocji projektu.

Link do strony internetowej projektu: https://www.szpital.ostroleka.pl/unia-europejska/opv4glow8g/projekt-pn-zwiekszenie-dostepnosci-do-uslug-zdrowotnych-w-subregionie-ostroleckim-w-zakresie-chorob-ukladu-kostno-stawowego-miesniowego-tkanki-lacznej-oraz-ukladu-nerwowego-poprzez-utworzenie-oddzialu-rehabilitacji-ogolnoustrojowej-z-pododdzialem-rehabilitacji-neurologicznej-oraz-doposazenie-bloku-operacyjnego-oddzialu-chirurgii-urazowo-ortopedycznej-w-mazowieckim-szpitalu-specjalistycznym-im-dr-jozefa-psarskiego-w-ostrolece-realizowanego-w-latach-2021-2022/