86. Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c. 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Medical Office Sp. z o.o.  

Opis projektu: 

Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej – Medical Office s.c.  

Wsparcie deinstytucjonizacji opieki nad osobami zależnymi przez rozwój sytemu świadczeń zdrowotnych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych Zaplanowane działanie miały na celu poprawę, jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych Projekt był skierowany do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat (min 50% łącznej liczby pacjentów) których stan zdrowia nie pozwalał na pozostanie wyłącznie pod opieką POZ i ASO a jednocześnie nie wymagali całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym Liczba miejsc w DDOM Medical Office s.c. w DDOM 25 miejsc dla 120 osób (80 K/40 M) dla mieszkańców Warszawy i okolic DDOM funkcjonował przez cały rok, we wszystkie dni robocze 8-10 godzin dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin Czas pobytu uczestnika nie krótszy 30 i nie dłuższy 120 dni 

Zadanie nr 1 – Tworzenie DDOM dla 25 miejsc polegającego na dostosowaniu pomieszczeń  a potrzeby DDOM oraz wyposażeniu 

Zadanie nr 2 – Funkcjonowanie DDOM polegające na prowadzeniu zajęć DDOM dla 120 uczestników w tym 80 K i 40 M dla mieszkańców Warszawy i okolic z udziałem personelu m.in. pielęgniarek, opiekunów medycznych, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów i lekarzy w tym lekarza rehabilitacji, geriatrii, dietetyka i psychologa oraz fizjoterapeutów; posiłkami i transportem medycznym organizacją dojazdu osób niesamodzielnych uczestników projektu DDOM  

Zadanie nr 3 – Ocena stanu zdrowia uczestników DDOM (szczególna diagnoza potrzeb) osób poniżej 65 r.ż. i osób powyżej 65 r.ż. specjalistów tj. lekarza medycyny, geriatry i lekarza rehabilitacji 

Zadanie nr 4 – Działania edukacyjne uczestników DDO oraz ich rodzin i opiekunów – 21 szkoleń.  

W trudnym okresie pandemii projekt został zrealizowany w całości , trwałość projektu utrzymana. Cel projektu został osiągnięty – uczestnicy projektu powrócili do społeczności lokalnej. 

Zadania zrealizowano z godnie z zasadą konkurencyjności i równości szans kobiet i mężczyzn ora zasadą niedyskryminacji w tym osób z niepełnosprawnością oraz zgodnie z harmonogramem a projekt zrealizowany w 100% 

Link do strony internetowej projektu:

PROJEKTY – Medical Office (medicalcenter.waw.pl)

Linki do materiałów video na temat projektu: https://medicalcenter.waw.pl/projekty/

Linki do publikacji: http://0627zpez1001-1awp.qxd (passa.waw.pl)