65. Wzrost dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych poprzez rozbudowę i przebudowę zabytkowego kina „Świt” w Zwoleniu

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina Zwoleń

Opis projektu: 

Potencjał budynku kina „Świt” do czasu przebudowy stan techn. budynku zagrażał bezpieczeństwu i wymagał pilnej interwencji. Były ograniczenia w dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Brakowało zaplecza i dodatkowej sali prób, układ wnętrz był nieprzygotowany do obsługi większej ilości grup jednocześnie. Brakowało dostosowania sali kinowej do funkcji estradowej i odpowiedniego wyposażenia (w tym nagłośnienia). Głównym celem projektu było ożywienie obszarów marginalizowanych. Celem bezpośrednim było zwiększenie potencjału budynku do aktywizacji społeczeństwa. Osiągnięcie celu było możliwe poprzez realizację: – zahamowania procesu niszczenia zabytkowego budynku, – przywrócenia i rozszerzenia funkcji rekreacyjnej obiektu; – poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych do budynku,- nadaniu nowych funkcji gospodarczych rewitalizowanemu obszarowi. Projekt obejmował: – wzmocnienie konstrukcji ściany zewnętrznej budynku – wymianę więźby dachowej oraz poszycia dachu nad całością budynku – rozbiórkę przybudówki – rozbudowę obiektu w kierunku wschodnim wraz z powiększeniem zaplecza kina – modernizację wnętrz w tym przebudowę ścian, wymianę posadzek, z dostosowaniem do nowoczesnych standardów i nowych funkcji – wyposażenie obiektu zgodne z nowym przeznaczeniem pomieszczeń – termomodernizację budynku wraz z wymianą okien i drzwi oraz nową elewacją – kompleksową wymianę wszystkich instalacji – odnowę bezpośredniego otoczenia budynku. Pomieszczenia po rozbudowie posiadają ponad 20% zwiększoną pow. W wyniku realizacji inwest. wzrosła dostępność i funkcjonalność obiektu, jako: sala widowiskowa, siedziba Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz sala zajęć warsztatowych zespołów tanecznych, oraz miejsce realizacji inicjatyw kulturalno-edukacyjnych.

Link do informacji o projekcie na stronie beneficjenta: http://archiwum.zwolen.sam3.pl/art%2c799%2ckino.html