67. Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Mazowiecki Szpitalu Wojewódzkim Drewnica Sp z. o. o

Opis projektu: 

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. w Ząbkach stał się nowoczesnym centrum opieki psychiatrycznej zapewniającym pacjentom w kryzysie psychicznym najwyższe standardy leczenia, opieki, terapii i rehabilitacji. Budowa pawilonu szpitala to jedna z najważniejszych i największych inwestycji dotyczących lecznictwa psychiatrycznego w Polsce. Placówka posiada oddziały psychiatryczne ogólne (w tym oddział kliniczny), oddział psychogeriatrii, oddział rehabilitacji psychiatrycznej, oddział dzienny i leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W nowocześnie wyposażonych gabinetach i pracowniach pacjenci mają dostęp do leczenia stomatologicznego, okulistycznego, badań diagnostycznych RTG, EEG, EKG. Osoby chore objęte są także opieką Poradni Zdrowia Psychicznego i Centrum Zdrowia Psychicznego. Kadra placówki to wysoko wyspecjalizowany personel, stale podnoszący swoje  kwalifikacje. Szpital stał się bazą dydaktyczną do szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, kształcenia studentów kierunków medycznych, psychologów. W placówce znajduje się 280 łóżek i 25 miejsc w oddziale dziennym. Pawilon jest w pełni przystosowany do osób z niepełnosprawnościami. Oddziały są przestrzenne, sale dostosowane dla chorych zaburzeniami psychicznymi, przy zachowaniu bezpieczeństwa, godności i intymności pacjentów. Poza farmakologią u osób hospitalizowanych stosowana jest rehabilitacja psychiatryczna, do której służą sale: higieny, kulinarna, plastyczna, muzyczna, sala ćwiczeń ruchowych z wysokiej klasy sprzętem sportowym, pracownia komputerowa. Także zewnętrzna infrastruktura dostosowana jest do rehabilitacji społecznej i leczniczej osób hospitalizowanych: ogród z altaną, ścieżki i ogródek sensoryczny, siłowania zewnętrzna, boiska do koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego. Pacjenci objęci opieką Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o. są leczeni i rehabilitowani zgodnie z nowoczesnymi trendami w psychiatrii.

Link do strony internetowej projektu:  www.drewnica.pl