69. Aktywny III profil w powiecie mławskim 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Powiat Mławski/Powiatowy Urząd Pracy w Mławie 

Partner projektu: Fundacja Gospodarcza Pro Europa  

Opis projektu: 

Celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 159 (84K 75M) osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w pow. mławskim oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez kompleksowe dostosowanie indywidualnych potrzeb przedsięwzięcia w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej i aktywizacji zawodowej.  Przeprowadzona została diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji. Pierwszym działaniem była realizacja instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym- poradnictwa w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. Następnie realizowane były instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym w postaci szkoleń zawodowych oraz instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym takie jak: staże zawodowe , subsydiowane zatrudnienie, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy. W projekcie zastosowano także działania uzupełniające w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia w postaci sfinansowania kosztów dojazdu. 

Linki do publikacji na temat projektu:

https://mlawa.praca.gov.pl/-/5448034-powiatowy-urzad-pracy-w-mlawie-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-aktywny-iii-profil-w-powiecie-mlawskim-

c3a3cfe0-38a4-492d-82cb-210c2e6fa59b (praca.gov.pl)

6f4ba24a-a575-48c2-96c9-50d94ba0d245 (praca.gov.pl)