73. Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych , poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto i Gmina Łosice

Partner projektu: Powiat Łosicki 

Opis projektu: 

Celem projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów i obiektów Miasta i Gminy Łosice poprzez przywrócenie lub nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Projekt składa się z trzech, wymienionych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Łosice głównych projektów rewitalizacyjnych:

• Podnoszenie integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz zmniejszenie skali uzależnień, poprzez zagospodarowanie parku im. Króla Aleksandra Jagiellończyka przy ul. Rynek w Łosicach;

• Poprawa jakości i dostępności do mieszkań komunalnych i socjalnych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2057W ul. Majora Zenona i nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej;

• Zwiększenie dostępności miejsc w przedszkolach publicznych poprzez modernizację i rozbudowę wraz z wyposażeniem Przedszkola Samorządowego nr 2 w Łosicach oraz utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej

Link do strony internetowej projektu:

https://gminalosice.pl/pl/fundusze-zewnetrzne/dofinansowania-z-ue/rpo/aktywizacja-spoleczna-i-gospodarcza-obszarow-zdegradowanych-poprzez-realizacje-projektow-rewitalizacyjnych-na-terenie-miasta-i-gminy-losice.html

Linki do publikacji na temat projektu: 

http://podlasie24.pl//losice/region/top-regionu-2019-losice-dwa-razy-na-podium–2cbef.html

http://podlasie24.pl//losice/region/-nowa-odslona-przedszkola-samorzadowego-nr-2-w-losicach-2bb77.html