77. Remont i przebudowa kamienic na obszarze Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: REWITALIZACJA SP. Z O.O.  

Opis projektu:

Przedsięwzięcie zrealizowane na terenie miasta Radomia w strefie ochrony konserwatorskiej. Projekt jest projektem rewitalizacyjnym prowadzonym w obiektach wpisanych indywidualnie na listę zabytków oraz położonych na terenie objętym ochroną konserwatorską. 

Przedsięwzięcie polegało na renowacji, rewaloryzacji, modernizacji, adaptacji i wyposażeniu istniejącej zabudowy na cele gospodarcze, społeczne oraz mieszkalne (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej) modernizowanych budynków zabytkowych. 

Efekty społeczno-gospodarcze projektu: nastąpiło zwiększenie dostępności do usług społecznych poprzez udostępnienie pomieszczeń w wyremontowanym budynku na działalność stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych; nastąpiło udostępnienie przestrzeni  dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu z przeznaczeniem na Aptekę Kultury – interdyscyplinarny, autorski projekt związany z organizacją wydarzeń kulturalnych w odrestaurowanej dawnej aptece Kasprzykowskich. Zamysłem twórców projektu jest przywrócenie obiektowi życia – tym razem jako miejsca licznych wydarzeń związanych z życiem kulturalnym, ale z zachowaniem pierwotnego wystroju (meble) i klimatu obiektu; w projekcie wykorzystano wyniki konkursu architektonicznego, którego celem było wyłonienie, a następnie realizacja, projektu zagospodarowania dziedzińca wewnętrznego z uwidocznieniem dziedzictwa archeologicznego; nastąpiło zwiększenie efektywności energetycznej termomodernizowanych budynków. 

Inwestycja została zakończona w III kwartale 2021 roku.

Link do strony internetowej projektu: https://rewitalizacja-radom.pl/kamienica-ul-rynek-12-walowa-22