78. Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Gmina Grodzisk Mazowiecki 

Partner projektu:  Powiat Grodziski  

Opis projektu: Projekt pt. „Przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych terenów w ramach rewitalizacji Grodziska Mazowieckiego” zakładał prace mające na celu zmianę sposobu użytkowania wspólnych przestrzeni miejskich jakie stanowią tereny wokół Stawów Walczewskiego oraz tereny poprzemysłowe przy ul. Sportowej w Grodzisku Mazowieckim. Przedsięwzięcie objęło prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Stawów Walczewskiego (utwardzenie nawierzchni, przygotowanie ciągów pieszo-rowerowych, montaż małej architektury i toalet, przygotowanie placu zabaw i siłowni plenerowej, przebudowa instalacji elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej, wykonanie nasadzeń i zieleni, przygotowanie chodnika i parkingu), termomodernizację znajdującego się w pobliżu Stawów obiektu do obsługi terenu (wymiana baterii łazienkowych, modernizacja ogrzewania, wymiana świetlików dachowych i drzwi wejściowych, a także ocieplenie dachu i ścian zewnętrznych) oraz częściowe zagospodarowanie terenu przy ul. Sportowej 29 w pobliżu Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej (szachownice terenowe, mała architektura i zagospodarowanie zielenią). Zagospodarowanie terenów wokół Stawów Walczewskiego i przy ul. Sportowej przyczyniło się do wykorzystania przestrzeni na cele rekreacyjne (spacery po zrewitalizowanym  terenie, odpoczynek na przygotowanych na ten cel terenach zielonych i ławkach), sportowe (jogging, jazda na rowerze, korzystanie z siłowni zewnętrznej, sporty wodne), edukacyjne (uczniowie szkół z gminy Grodzisk Mazowiecki dzięki bogatej szacie roślinnej terenu mogą korzystać na tym obszarze z terenowych lekcji przyrody i biologii)  i kulturalne (na zrewitalizowanym terenie wokół Stawów Walczewskiego znajduje się plaża oraz plac, na których organizowane są kulturalne wydarzenia plenerowe). Celem głównym projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów wokół Stawów Walczewskiego i przy ulicy Sportowej w Grodzisku Mazowieckim poprzez nadanie im nowych funkcji społeczno-gospodarczych.

Link do strony internetowej projektu: https://grodzisk.pl/pozyskane-dotacje/przywrocenie-funkcji-spoleczno-gospodarczych-zdegradowanych-terenow-w-ramach-rewitalizacji-grodziska-mazowieckiego/

Linki do materiałów video na temat projektu: http://pobierz.grodzisk.pl/www/Stawy%20Walczewskiego%20-%20Sierpien%202021_M_Swiechowski.mp4