79. Opiekuńcza Warszawa 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner projektu: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Opis projektu: 

Celem projektu był wzrost liczby miejsc świadczenia usług dla 103 niesamodzielnych mieszkańców Warszawy. Działania jakie zrealizowaliśmy obejmowały: 

  • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania,  
  • usługi w formie mieszkania wspomaganego, 
  • bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego. 

Wszystkie działania cieszyły się zainteresowaniem, a projekt zrealizowano osiągając zakładane rezultaty.  

Korzystając z funduszy UE, stworzyliśmy warszawską wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, która funkcjonuje także po zakończeniu finansowania. Oferujemy m.in. łóżka rehabilitacyjne elektryczne, podnośniki kąpielowo-transportowe, wózki dla osób po udarze z paraliżem jednostronnym, rowery rehabilitacyjne, balkoniki, koncentratory tlenu. 

Działania Miasta skupiają się na utrzymaniu lub poprawie samodzielnego funkcjonowania osób starszych i z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zdiagnozowaliśmy potrzebę utworzenia miejskiej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego. Brak łatwego, szybkiego i bezpłatnego dostępu do sprzętu, okazał się być zagadnieniem istotnym zarówno dla bezpośrednich zainteresowanych jak i członków ich rodzin. To także istotny element wsparcia dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze czy wytchnieniowe. 

Zależało nam, aby z wypożyczalni mogły skorzystać osoby, które borykają się z brakiem sprzętu – np. oddali swój stary sprzęt do naprawy, przed zakupem nowego chcieliby przetestować jak działa dany sprzęt, albo nagle stali się osobami niesamodzielnymi np. w wyniku wypadku, po hospitalizacji itp.  

Prawidłowo dobrany sprzęt pomaga zwiększyć samodzielność. Odciąża także osoby, które opiekują się osobami niesamodzielnymi. Możliwość użycia wózka toaletowo-prysznicowego czy deski poślizgowej, przekłada się na lepszy stan zdrowia opiekunów oraz zwiększenie bezpieczeństwa podczas pielęgnacji.  

Stworzenie wypożyczalni to kolejny krok w procesie systematycznego powiększania zakresu wsparcia Miasta dla najbardziej potrzebujących.

Link do strony internetowej projektu: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/projekt-opiekuncza-warszawa

https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/cus-warszawska-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego