81. Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego 

KATEGORIA: FUNDUSZE EUROPEJSKIE BLISKIE MIESZKAŃCOM

Nazwa Beneficjenta: Powiat Zwoleński 

Opis projektu: 

W latach 2020-2021 SPZZOZ w Zwoleniu przeszedł szereg pozytywnych zmian. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu w zwoleńskim szpitalu przeprowadzono modernizację Oddziału Wewnętrznego, Oddziału Medycyny Paliatywnej oraz Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego. Sale chorych przebudowano tak, żeby personel medyczny miał dostęp do chorego z trzech stron. Pomieszczenia szpitala zyskały nową instalację wodno-kanalizacyjną  i sanitarną.  

W ramach przedmiotowej inwestycji zakupiono urządzenia medyczne w tym: 2 aparaty EKG  z osprzętem, 6 pomp  infuzyjnych i 1 pompę żywieniową, 1 ssak operacyjny, 1 zestaw do laseroterapii, 1 zestaw do elektroterapii, 1 koncentrator tlenu, 1 autoklaw, 2 mikroskopy, 2 wirówki, 1 cieplarkę laboratoryjną, 1 stół do masażu elektryczny, 5 łóżek reanimacyjnych, 25 łóżek medycznych, 4 wózki zabiegowe pielęgniarskie, 2 wózki do transportu chorych leżących, 6 wózków kąpielowych, 3 zmywarki z funkcją wyparzania, 2 urządzenia do dezynfekcji metodą zamgławiania oraz 4 myjnie dezynfekatory. 

Dzięki nowoczesnym urządzeniom, zakupionym w ramach projektu, zwiększyła się jakoś świadczonych usług, poprawił się komfort leczonych pacjentów, a praca personelu medycznego stała się łatwiejsza i przyjemniejsza. 

Projekt pn. „Modernizacja istniejącej infrastruktury szpitala SPZZOZ w Zwoleniu oraz zakup sprzętu medycznego” jest powiązany i komplementarny z dwoma inny projektami również realizowanymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,  mającymi na celu poprawę efektywności działania istniejących poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej poprzez zakup sprzętu specjalistycznego. 

Dzięki tym projektom udało się poprawić jakości oraz efektywności świadczonych usług opieki zdrowotnej w powiecie zwoleńskim.

Link do strony internetowej projektu: https://www.zwolenpowiat.pl/aktualnosc-851-rozmawiano_o_srodkach_z_unii.html

https://www.youtube.com/watch?v=4t8IX1HXywQ

https://www.zwolenpowiat.pl/aktualnosc-412-do_szpitala_i_przychodni_w_zwoleniu.html