53. Wdrożenie e- usług dla pacjentów Centrum medycznego im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Centrum Medyczne im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie – Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Projekt miał na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności usług publicznych poprzez wdrożenie w Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie e-usług, takich jak e-obchód, e-wizyta, e-wypis, e-odpis, e-Medycyna Pracy oraz e-Kontrahent. Projekt miał bezpośrednie przełożenie na rozwój systemu usług on-line, które są dostępne dla pracowników, pacjentów i kontrahentów szpitala. Personel medyczny może rejestrować informacje o stanie zdrowia pacjenta, wystawiać recepty, skierowania i zwolnienia lekarskie. Dzięki usłudze e-obchód lekarz bezpośrednio przy łóżku pacjenta ma dostęp do wszystkich informacji o jego stanie zdrowia, może zlecić podanie leków lub wykonanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Realizacja projektu przyczyniła się również do wzrostu poziomu oferowanych usług medycznych dla mieszkańców Radzymina i sąsiednich gmin, zwiększyła efektywność leczenia oraz podniosła komfort pracy personelu. Dodatkowo poprawiła się dostępność publicznych usług medycznych na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, który stanowi centrum życia społecznego regionu i kraju.

Projekt zakładał także modernizację infrastruktury informatycznej oraz jej rozbudowę o kolejne elementy i funkcjonalności wraz z integracją systemów. Poszczególne części projektu uzupełniają się, tworząc cały system kompletnych usług medycznych, które dają możliwość poprawy organizacji pracy, bezpieczeństwa danych i zastosowania nowoczesnych rozwiązań do realizacji podstawowych zadań szpitala. 

Sprawne funkcjonowanie tak rozbudowanej jednostki, jaką jest nasz Zespół, bez wsparcia technologii informatycznych jest znacznie utrudnione, biorąc pod uwagę stale narastającą ilość gromadzonych informacji, które następnie należy przetworzyć i udostępnić innym uczestnikom systemu ochrony zdrowia.

Linki do publikacji na temat projektu:

https://magazynvip.pl/centrum-medyczne-w-radzyminie-idzie-z-duchem-czasu/

Linki do strony projektu w mediach społecznościowych:

https://www.facebook.com/cmradzymin/videos/249791612713104