51. Informatyzacja oraz wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej za pomocą e-usługi w Medical Center

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Medical Office Sp. z o.o

Informatyzacja służby zdrowia, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i dostosowanie działalności ZOZ do znowelizowanych przepisów prawa. Wprowadzenie świadczonych usług on-line tj: rejestracji wizyt, potwierdzania ich sms- em, prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej m.in. recept, skierowań, wyników badań oraz opisów. Oprócz tego dostęp osób upoważnionych.

W ramach projektu prowadzono działania tj.:

1. Przygotowanie dokumentacji projektu opracowanie studium wykonalności.

2. Adaptacja pomieszczeń: wyposażenie pracowni RTG.

3. Informatyzacja: rozbudowa sieci informacyjno-komunikacyjnej, zakup i wdrożenie sprzętu, oprogramowania i systemów, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, uruchomienie e-usługi tj.:

e-rejestracja;

e-recepta;

e-skierowanie;

e-zlecenie;

e-dokumentacja pacjent (dostęp do dokumentacji medycznej przez pacjenta);

e-dokumentacja lekarz (dostęp do dokumentacji medycznej przez lekarza);

e-powiadomienie sms;

e-kolejka (możliwość sprawdzenie ile osób jest w kolejce do poszczególnych badań, specjalistów, możliwość zmiany terminu wizyty itp.).

4. Zakup cyfrowego aparatu RTG wraz ze stacją opisową do archiwizacji danych i ich przesyłu.

5. Informacja i promocja projektu.

Wybrane technologie rozbudowy infrastruktury przedsiębiorstwa przelicza się na wysoką jakość i trwałość otrzymanych produktów, tak że nie będą one wymagały ciągłych udoskonaleń lub poprawek. W wyniku realizacji ww. projektu zwiększyła się komunikacyjność informacyjna wewnątrz placówek jak i przesyłanie danych medycznych między podmiotami, a przy tym dostępność do gwarantowanych usług medycznych.

Projekt zrealizowano w całości i utrzymano trwałość projektu zgodnie z zapisami w umowie.

Link do strony internetowej projektu:  https://medicalcenter.waw.pl/projekty/