52. E-Usługi dla miasta Kobyłka

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta:  Miasto Kobyłka

Projekt polegał na wdrożeniu zintegrowanej platformy teleinformatycznej oraz uruchomienie e-usług dla mieszkańców Miasta Kobyłka (e-Podatek od nieruchomości od osób fizycznych, e-Podatek od nieruchomości od osób prawnych, e-Podatek rolny, e-Podatek leśny, e-Podatek od środków transportu, e-Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych, e-Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej, e-zezwolenia, e-odpady, e-rejestry, e-Budżet obywatelski).

Dzięki wdrożeniu projektu interesanci Urzędu przy użyciu sieci Internet otrzymali dostęp do wniosków, deklaracji, pism, dokumentów w wersji elektronicznej. Z drugiej strony, Urząd Miasta ma możliwość zintensyfikowania i usprawnienia jakość świadczonych usług.

Link do strony internetowej projektu:  Projekty unijne i środki krajowe – Portal – Urząd Miasta Kobyłka (kobylka.pl)