44. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców Radomia

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Miasta Radomia 

Głównym celem projektu było umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom głównej jednostki wnioskodawcy Urzędu Miejskiego w Radomiu (dalej we wniosku: UMR) i jego 4 jednostek podległych – instytucji kultury – korzystania z wybranych usług świadczonych przez te instytucje drogą elektroniczną.  

Uruchomione e-usługi publiczne dotyczą głównie często załatwianych spraw i cechuje je wysoki poziom dojrzałości (co najmniej 26 z nich zapewnia możliwość załatwienia danej sprawy bez konieczności wizyty w danej instytucji). Uruchomione e-usługi zostały połączone z integracją systemów informatycznych (dalej: sys. inf.), wdrożone zostały rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo teleinformatyczne w Urzędzie Miejskim oraz zakupiony sprzęt konieczny do realizacji zadań planowanych w projekcie. Projekt miał ponadto na celu podniesienie bezpieczeństwa i interoperacyjności sys. inf. UMR, a także zinformatyzowanie dostępu do informacji publicznej. 

Projekt zakładał integrację sys. inf. oraz wykorzystanie możliwości platform do świadczenia e-usług publicznych: krajowej (ePUAP) oraz regionalnej (Wrota Mazowsza). Rzeczową realizację projektu rozpoczęto od przygotowania dokumentacji technicznej i ogłoszenia zamówień publicznych, w celu wyłonienia wykonawcy głównego zamówienia.  

W pierwszym etapie realizacji zamówienia dostarczono sprzęt niezbędny do dalszej realizacji projektu, a następnie wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo i interoperacyjność systemów UMR (w tym integracja systemów). Umożliwiło to realizację kolejnych zadań, którymi były: uruchomienie e-usług związanych z opłatami i podatkami lokalnymi, ochroną środowiska oraz systemu rezerwacji wizyt (na ePUAP i innych platformach), uruchomienie e-usług dla instytucji kultury biorących udział w projekcie oraz uruchomienie e-usług informacyjnych. 

Link do strony internetowej projektu:  https://www.euslugi.umradom.pl/informacje-ogolne.html  

Linki do publikacji na temat projektu: 

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/759614/

https://www.cozadzien.pl/radom/w-radomiu-wystartowaly-e-uslugi/48393