45. Rozwój cyfrowych usług publicznych w Gminie Pokrzywnica

KATEGORIA: CYFROWE FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Nazwa Beneficjenta: Gmina Pokrzywnica 

Projektem zostały objęte wszystkie jednostki Gminy Pokrzywnica: Szkoły, GOPS, Biblioteka, Urząd. W ramach Projektu wykonano: rozbudowę i modernizację posiadanych e-usług: budowa formularzy, przebudowa systemu e-podatków rozszerzenie dostępach usług online. W ramach zadania będą: dostarczone usługi o wysokim stopniu dojrzałości oraz modernizacja systemu powiadomień mieszkańców, sms, mail, budowa nowych portali www, bip, opendata – dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, responsywnych – dostosowanych do  wszelkich rodzajów urządzeń, stworzenie portalu turystyczno-informacyjnego; integrację systemów dziedzinowych w celu automatycznej wymiany danych i synchronizacji oraz ich rozbudowa o nowe funkcjonalności z aplikacją do zarządzania użytkownikami tych systemów; stworzenie aplikacji mobilnej zintegrowanej z tworzonymi usługami i portalami w celu łatwego korzystania z systemów na smartfonach, tabletach; rozbudowę bazy aktów prawa miejscowego wraz z budową jego archiwum i udostępnieniem online; zmodernizowane i rozbudowę sieć wifi w szkołach. Celem projektu było zwiększenie poziomu dostępności do informacji elektronicznej i infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a tym samym do usług świadczonych w formie elektronicznej przez sektor publiczny

Linki do strony internetowej projektu: 

https://pokrzywnica.pl/gmina-pokrzywnica-finalista-konkursu-innowacyjny-samorzad/

https://pokrzywnica.pl/realizacja-projektu-rozwoj-cyfrowych-uslug-publicznych-w-gminie-pokrzywnica/