2. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Dzięki udziałowi w Projekcie Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku wykonał niezbędne remonty, dostosowując Oddział Kardiologiczny i Oddział Wewnętrzny do wymogów pracy w najwyższym reżimie sanitarnym, zabezpieczył personel w jednorazowe środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji, a także zakupił specjalistyczny sprzęt medyczny niezbędny do walki z koronawirusem. Wśród nowo zakupionej aparatury znalazły się m.in. 24 pompy infuzyjne, 34 kardiomonitory, respiratory, mobilny aparat RTG, aparat USG, aparat EKG, stacja generatora tlenu i zestaw do bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.

Dodatkowo na wybranych oddziałach oraz w śluzie na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii czy w budynku głównym od strony Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego zostało zamontowanych łącznie 108  bezdotykowych baterii umywalkowych.

Zdjęcia z archiwum Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku