21. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W celach poprawienia jakości usług świadczonych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie oraz sprostania zwiększonej liczbie wyjazdów do pacjentów, a co za tym idzie, zwiększonej eksploatacji pojazdów oraz sprzętu medycznego, w ramach udzielonego pełnomocnictwa dla WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie i innych podmiotów leczniczych został zakupiony następujący sprzęt:

 • 59ambulansów z wyposażeniem,
 • 58 pomp infuzyjnych strzykawkowych,
 • 56 ssaków elektrycznych,
 • 47 defibrylatorów,
 • 37 respiratorów,
 • 27 krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym,
 • 21 wideolaryngoskopów,
 • 16 skanerów naczyń krwionośnych,
 • 10 reduktorów tlenowych,
 • 6 par noszy,
 • 5 urządzeń USG.

W trakcie realizacji są dostawy 5 ostatnich ambulansów z wyposażeniem oraz procedura zakupu 81 plazmowych dezynfektorów powietrza.

Zakupiony sprzęt, który trafił do podmiotów na całym Mazowszu, stanowi bardzo duże wsparcie dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, zapewniając jakość, bezpieczeństwo i komfort świadczonych usług oraz poprawę warunków pracy ratowników.Dzięki zakupionemu sprzętowi możliwe było nie tylko wycofanie z użytku wyeksploatowanych samochodów i urządzeń, ale i powiększenie floty o kolejne, dużo nowocześniejsze ambulanse, co przyczynia się bezpośrednio do skrócenie czasu dojazdu do miejsca zgłoszenia oraz zwiększenia zakresu udzielanej pomocy medycznej już od pierwszych chwil po dotarciu do pacjenta.

Źródło zdjęć: www.meditrans.waw.pl