24. Szpital SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie (I)

Projekt: Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2

Lider Projektu: Miasto Stołeczne Warszawa

Partner Projektu: Szpital SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie

Celem głównym projektu „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2” było wzmocnienie potencjału podmiotów leczniczych na terenie m.st. Warszawy w obszarze ratowania zdrowia i życia pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 poprzez zakupu sprzętu i innych środków, niezbędnych do walki z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 6,5 mln zł możliwy był zakup sprzętu medycznego dla trzech warszawskich szpitali – Szpitala Solec, Szpitala Bielańskiego oraz Szpitala Wolskiego. Projekt został już w całości zrealizowany.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia w Szpitalu SOLEC Sp. z o.o. liczba w pełni wyposażonych stanowisk dla oddziałów intensywnej terapii (OIT) zwiększyła się o 4 i aż o 10 w Szpitalu Południowym (miejscu działania Szpitala Tymczasowego, funkcjonującego jako zakład leczniczy, zorganizowany w strukturze spółki Szpitala SOLEC).

Możliwość skorzystania z dodatkowych funduszy w ramach Projektu oznaczała też dla placówki możliwość wzbogacenia zasobów sprzętowych – zakupiono bowiem też m.in.: respiratory stacjonarne z kompresorem, stacje pomp infuzyjnych 6+1, aparaty do terapii nerkozastępczej z podgrzewaczem, łóżka OIT, kardiomonitory z odłączanym modułem, kapnografią, IBP, NIBP, EKG, ST, ssaki akumulatorowe i elektryczne z wózkiem, urządzenia i system do biodekontaminacji.

W czasie realizacji Projektu, tylko w Szpitalu Tymczasowym, uratowano życie 2394 pacjentom zakażonym SARS-CoV-2.

Zdjęcia z archiwum Szpitala SOLEC w Warszawie