10. Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie (Szpital Niekłańska)

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SP ZOZ w Warszawie w ramach Projektu otrzymał sprzęt pozwalający na skuteczne diagnozowanie i leczenie dzieci chorych na covid-19 – z zachowaniem reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa epidemiologicznego dla pozostałych pacjentów. Szpital otrzymał m.in.:

  • urządzenie do diagnostyki metodą oscylacji wymuszonych, którego wykorzystanie u części pacjentów, zwłaszcza tych poniżej 5. r. ż., jest jedyną metodą do oceny układu oddechowego, ponieważ daje cenne wskazówki dotyczące stopnia i miejsca obturacji oraz informacje dotyczące właściwości statyczno-elastycznych płuc i ścian klatki piersiowej – dzięki temu sprzętowi można w nieinwazyjny sposób diagnozować wszystkich potrzebujących pacjentów z podejrzeniem COVID-19 lub też tych już zakażonych,
  • komorę izolacyjną do transportu pacjenta, czyli urządzenie uniemożliwiające całkowitą wymianę patogenów z otoczeniem, dzięki któremu można w bezpieczny sposób transportować pomiędzy SOR-em a np. blokiem operacyjnym lub pracownią CT wszystkich pacjentów z podejrzeniem COVID-19 lub też tych już zakażonych,
  • platformę hemodynamiczną do ciągłego monitorowania metodą małoinwazyjną, przeznaczoną dla pacjentów niestabilnych krążeniowo, czyli najczęściej pacjentów z zakażeniami, wstrząsami septycznymi czy po urazach wielonarządowych,
  • generator ozonu służący do dezynfekowania, oczyszczania i odświeżania powietrza – urządzenie mobilne z możliwością przenoszenia z pomieszczenia do pomieszczenia, którym to urządzeniem można przeprowadzić dekontaminację bez wyłączania większej strefy oddziału,
  • parawany medyczne i parawany sufitowe dedykowane dla konkretnych pacjentów  w wydzielonej strefie izolacyjnej lub oczekujących na wynik Covid-19 (bez konieczności przemieszczanie się personelu przypisanego do strefy izolacyjnej) lub przeznaczone do oddzielenia stref w oddziałach mające na celu odizolowanie pacjentów,
  • audiometr niezbędny do prowadzenia diagnostyki i leczenia niedosłuchu przewodzeniowego powstającego w czasie infekcji zapalnej górnych dróg oddechowych i uszu u dzieci – szczególnie ważna inwestycja w okresie pandemii, ponieważ schorzenia górnych dróg oddechowych są jednym z głównych symptomów występujących przy zakażeniu COVID-19,
  • system do kontrolowanego zarządzania temperaturą pacjenta mające na celu uzyskanie możliwości prowadzenia hypotermii kontrolowanej ogólnoustrojowej u pacjentów, zwalczanie opornych na leczenie gorączek, co ma ogromne znaczenie u pacjentów zakażonych z ciężkim przebiegiem COVID-19; zakup ten pozwolił także na zmniejszenie zapotrzebowania na leki przeciwgorączkowe, teledacyjne i krążeniowe,
  • mobilny, cyfrowy aparat RTG dedykowany dla konkretnych pacjentów w wydzielonej strefie izolacyjnej (SOR COVID) lub oczekujących na wynik Covid-19 (bez konieczności przemieszczania się personelu przypisanego do strefy izolacyjnej),
  • aparat USG dedykowany dla konkretnych pacjentów w wydzielonej strefie izolacyjnej (SOR COVID) lub oczekujących na wynik Covid-19 (bez konieczności  przemieszczanie się personelu przypisanego do strefy izolacyjnej).

Zdjęcia urządzeń zakupionych w ramach Projektu z archiwum Szpitala Niekłańska w Warszawie