13. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W ramach środków finansowych z przyznanych Projektu w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym zrealizowano inwestycję „Remont Izby Przyjęć – działania związane z przeciwdziałaniem COVID -19”, a celem przedsięwzięcia było stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne, szczególnie w czasie rozprzestrzeniającej się epidemii  COVID-19. W ramach inwestycji wyremontowano wszystkie pomieszczenia, w tym gabinety zabiegowe, poczekalnię wraz z Rejestracją Pacjentów, pomieszczenia socjalne dla personelu oraz toalety i pomieszczenia porządkowe.

Tym samym Izba Przyjęć została przystosowana do łatwego czyszczenia i dezynfekcji (wymieniono podłogi we wszystkich pomieszczeniach, pomalowano ściany farbami bakteriobójczymi, atestowanymi, odpornymi na środki dezynfekujące, zamontowano okładziny naścienne i podłogowe odporne na działanie czynników chemicznych typowych dla szpitali). Nowo wyremontowane wnętrze Izby Przyjęć umożliwia utrzymanie higieny na najwyższym poziomie. W ramach zadania wydzielono też izolatki dla pacjentów i opiekunów, do których pacjent jest bezpośrednio kierowany po wejściu na Izbę Przyjęć.

Realizacja powyższych działań pozwala na organizację pobytu pacjentów w IP w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie wirusem COVID-19. Ponadto nastąpiła znaczna poprawa stanu technicznego pomieszczeń, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych na terenie całej jednostki, tym samym na zwiększenie ochrony życia i zdrowia dzieci i ich opiekunów oraz personelu medycznego.

Zdjęcia z archiwum SPZOZ w Dziekanowie Leśnym