11. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W ramach Projektu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zrealizował dwa zadania:

  • zakup, montaż i uruchomienie aparatu RTG wraz z adaptacją pomieszczeń,
  • adaptacja i przystosowanie pomieszczeń na potrzeby utworzenia pięciu izolatek zlokalizowanych na oddziałach: Wewnętrznym, Chirurgicznym z Pododdziałem Urologicznym, Położniczo-Ginekologicznym, Psychiatrycznym oraz Rehabilitacyjnym.

ZPZZOZ otrzymał w darowiźnie nowy ambulans z pełnym wyposażeniem (zawierającym m.in. nosze elektryczne, defibrylator, pompę infuzyjną, ssak transportowy, krzesełko kardiologiczne) wykorzystywany do celów transportu sanitarnego oraz środki ochrony osobistej.

W formie użyczenia otrzymał natomiast następujący sprzęt medyczny:

  • mobilny aparat RTG,
  • defibrylator dwufazowy,
  • 15 aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, w tym 5 do terapii donosowej,
  • 20 pomp infuzyjnych,
  • 5 ssaków elektrycznych.

Autorka zdjęć: Renata Karwacka

Źródło: SPZZOZ w Przasnyszu