3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W ramach Projektu Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży na rzecz przyszpitalnego Zespołu Ratownictwa Medycznego otrzymał ambulans typu A wraz z wyposażeniem. Placówce użyczono także niezbędnego sprzętu medycznego, w tym m.in.: 7 aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, 7 pomp infuzyjnych strzykawkowych, defibrylator dwufazowy, 3 urządzenia do kompresji klatki piersiowej, aparat RTG wraz z wyposażeniem oraz cyfrowy aparat RTG.

Zadbano również o bezpieczeństwo personelu, przekazując SPZZOZ w Iłży środki ochrony indywidualnej (m.in. maski, gogle, przyłbice, czepki, kombinezony i nogawki ochronne, maski medyczne i chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne, rękawiczki i fartuchy jednorazowe) oraz płyny do dezynfekcji rąk oraz płyny do dezynfekcji powierzchni.

Autor zdjęć: A. Paczyński

Źródło: SPZZOZ Szpital w Iłży