8. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Uczestnictwo w Projekcie dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku oznaczało możliwość zakupienia następującego sprzętu: 4 urządzeń do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji, 4 defibrylatorów, 2 central do monitorowania, 10 kardiomonitorów, a także aparatu do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, aparatu do USG, aparatu do ciągłego do leczenia nerkozastępczego, aparatu do znieczulenia oraz respiratora.

Dodatkową aparaturę medyczną szpital otrzymał w ramach użyczenia: 3 aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, 12 zestawów pomp infuzyjnych strzykawkowych, 2 defibrylatory, cyfrowy, mobilny aparat RTG, 5 ssaków elektrycznych, 20 ciśnieniomietrzy i 9 pulsoksymetrów, a także środki ochrony indywidualnej – rękawiczki, gogle, przyłbice, maski, fartuchy.

Dzięki wsparciu w ramach Projektu w Szpitalu przeprowadzono też prace budowlane, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i wygody i pacjentów, i personelu. Były to m.in.

  • adaptacja pomieszczeń na Oddziale Dziecięcym oraz Oddziale Chorób Wewnętrznych,
  • wymiana drzwi na Oddziale Ratunkowym,
  • wykonanie izolatki o pow. 35m2 na Oddziale Intensywnej Terapii,
  • oddzielenie ścianą działową Izby Przyjęć od Szpitalnego Oddziału.

Zdjęcia z archiwum SPZZOZ w Płońsku