4. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Jako Partner Projektu Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymała ambulans typu C, pojazd specjalistycznego przeznaczenia z oddzielną przestrzenią dla kierowcy (personelu) i powierzchnią transportową.

Niezbędnym wsparciem dla placówki było też zapewnienie zestawu specjalistycznej aparatury medycznej, w tym m.in.: skanerów do aparatury RTG, pomp infuzyjnych strzykawkowych, wideolaryngoskopów, defibrylatorów z wyposażeniem dodatkowym, respiratorów mobilnych, a także ssaków medycznych i pulsoksymetrów. Personelowi pracującemu na pierwszej linii walki z epidemią koronawirusa w ramach projektu zapewniono również  środki ochrony osobistej.

Zdjęcia z archiwum Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego