1. Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. był jednym z nich. Na walkę ze skutkami epidemii placówka otrzymała to cenne wsparcie w postaci m.in.:

  • przekazania w ramach umowy użyczenia następującego sprzętu medycznego: tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem, aparatu RTG wraz z akcesoriami, 5 pomp infuzyjnych strzykawkowych, 2 defibrylatorów dwufazowych z możliwością stymulacji i kardiowersji
  • przekazania w ramach umowy użyczenia: ssaka elektrycznego, 2 pulsoksymetrów i kardiomonitora,
  • przekazania niezbędnych środków ochrony osobistej (rękawiczki jednorazowe, przyłbice, kombinezony, maski i okulary ochronne, fartuchy i maski chirurgiczne, fartuchy barierowe, jednorazowe pokrowce na buty), płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz termometrów bezdotykowych.

Dodatkowo wykonano prace adaptacyjne związane z instalacją tomografu.

Zdjęcia z archiwum Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej