18. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

W związku z udziałem w Projekcie w  Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu zostały wdrożone niezbędne działania mające na celu minimalizację zagrożeń epidemiologicznych związanych z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.  Dzięki dokonanym zakupom zwiększono efektywność wysokospecjalistycznej opieki diagnostycznej i medycznej udzielanej w reżimie sanitarnym pacjentom z podejrzeniem/potwierdzeniem choroby COVID-19.

Wśród zakupionej w ciągu trzech lat aparatury medycznej znalazły się m.in.:

 • analizator do badań SARS-CoV-2 – analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów wraz z testami,
 • aparat do prowadzenia procedury ECMO wraz z urządzeniem grzewczo-chłodzącym i systemem pomp do krążenia pozaustrojowego,
 • cyfrowy aparat RTG z dwiema stacjami opisowymi i z podłączeniem do systemu informatycznego szpitala oraz aparat RTG z ramieniem C, z panelem cyfrowym,
 • 3 defibrylatory z monitorem i 3 monitory transportowe z pomiarem kapnografii,
 • urządzenie do kompresji klatki piersiowej,
 • kardiomonitorów stacjonarnych,  4 mobilne kardiomonitory pacjenta i 4 kardiomonitory transportowe wraz z centralą,
 • 8 aparatów EKG na wózku i aparat USG,
 • 20 pomp dwustrzykawkowych i 12 pomp infuzyjnych,
 • 12 łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacem zmiennociśnieniowy i szafką przyłóżkową,
 • 2 defibrylatory,
 • aparat do kriochirurgii,
 • 4 aparaty do wysokoprzepływowej terapii donosowej wraz z osprzętem,
 • urządzenie do nebulizacji.

W tym samym czasie szpital wzbogacił swoje zasoby sprzętowe też o m.in. wózki zabiegowe, krzesełka transportowe, nosze, wózki inwalidzkie, krzesła czy parawany. Zakupiono również bronchoskopy, pulsoksymetry, urządzenie do ogrzewania pacjentów, ogrzewacz przepływowy do krwi i płynów infuzyjnych, wideolaryngoskop, maski tlenowe, lampy wirusobójcze, myjki dezynfekatorów czy maceratory do izolatek. Dodatkowo, dzięki zakupieniu m.in. laptopów, zmywanych klawiatur, czytnika kodów kreskowych oraz systemu oznaczenia punktów szczepień, poprawiły się warunki pracy personelu, ale i komfort i bezpieczeństwo pacjentów.

Autorki zdjęć: 1, 2a i 2b – Ilona Lis, 3-5 – Karolina Gajewska

Źródło: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu