12. Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia” Dziecka w Warszawie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Dzięki udziałowi w Projekcie, w ramach umowy darowizny do Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” została przekazana następująca aparatura medyczna:

  • 5 ssaków elektrycznych,
  • 2 defibrylatory.

Urządzenia te to niezbędny element wyposażenia oddziału szpitalnego zajmującego się leczeniem pacjentów z COVID-19. Ssak elektryczny umożliwia poprawę funkcjonowania dróg oddechowych – zasysa wydzieliny takie jak krew, ropa, wymiociny czy śluz z jamy ustnej, nosa oraz tchawicy.  Ssak służy również do odsysania ropy i krwi w zabiegach klinicznych. Defibrylator to natomiast urządzenie wykorzystywane w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Podczas nagłego zatrzymania krążenia aparat analizuje pracę serca i dostarcza do niego energię elektryczną w celu przywrócenia prawidłowego rytmu narządu. 

Instytut otrzymał też środki ochrony indywidualnej  dla personelu medycznego bezpośrednio wpływając na poprawę bezpieczeństwa pracy pracowników, m.in. półmaski FFP3, kombinezony oraz fartuchy chirurgiczne, które w liczbie łącznie ponad 200 tys. zostały wykorzystane w 100%.

Zdjęcia z archiwum Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie