19. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie

Projekt: Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Lider Projektu: Województwo Mazowieckie

Partner Projektu: Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie

Celem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest zwiększenie możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości blisko 415 mln zł możliwe było wyposażenie wybranych podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej (w ramach sfinansowania zakupów, umów użyczenia lub darowizny), a także sfinansowanie inwestycji polegających na dostosowaniu pomieszczeń tychże placówek do pracy w warunkach epidemii. W realizowanym przez Województwo Mazowieckie projekcie wzięło udział ponad 70 partnerów z całego województwa.

Dzięki udziałowi w Projekcie w Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie powstała nowoczesna Pracownia Diagnostyki Obrazowej. Przyczyniła się do tego wsparcie otrzymane zarówno na zakup sprzętu medycznego w postaci tomografu komputerowego oraz aparatu RTG, jak i na wykonanie remontu i adaptacji pomieszczeń Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

Możliwość wyposażenia placówki w specjalistyczną aparaturę wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do jej uruchomienia, robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Jednak realizacja tego projektu była wielką i dobrze wykorzystaną szansę na podniesienie poziomu jakości usług medycznych szpitala także w przyszłości – głównie przez zniwelowanie do minimum czasu oczekiwania na wykonanie badań w zakresie tomografii komputerowej i prześwietleń rentgenowskich.

Zdjęcia z archiwum Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego